مدیركل میراث فرهنگی گلستان تاكید كرد؛ پیگیری ترک فعل ها در توسعه گردشگری گلستان

    Home  /  جشن  /  مدیركل میراث فرهنگی گلستان تاكید كرد؛ پیگیری ترک فعل ها در توسعه گردشگری گلستان

مدیركل میراث فرهنگی گلستان تاكید كرد؛ پیگیری ترک فعل ها در توسعه گردشگری گلستان Image

مدیركل میراث فرهنگی گلستان تاكید كرد؛ پیگیری ترک فعل ها در توسعه گردشگری گلستان

به گزارش صد کادو، گلستان مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان اظهار داشت: داره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دوره مدیریت جدید ترک فعل از طرف نهادهای ذی ربط در امتداد توسعه گردشگری را مورد پیگیری جدی قرار خواهد داد.
به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان، محمدجواد ساوری شامگاه دوشنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۱ در سی و یکمین جلسه کمیسیون گردشگری سرمایه گذاری و بافت تاریخی و رسیدگی به شکایات شورای اسلامی شهر گرگان که با حضور سیدمحمدرضا سیدالنگی سرپرست شهرداری گرگان، علی اکبر بصیرنیا رییس شورای اسلامی استان گلستان و رییس کمیسیون گردشگری و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر گرگان، ناصر گرزین رییس و سایر اعضای شورای اسلامی شهر گرگان برگزار شد، اظهار داشت: رعایت توازن توسعه زیرساخت های گردشگری در شهر گرگان باید به صورت ویژه موردتوجه قرار گیرد تا با عدم تمرکز زیرساخت ها در یک یا چند منطقه خاص به عدالت نزدیک تر شویم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان افزود: بستر خیلی از لطمه های اجتماعی عدم توسعه یافتگی در عرصه های مختلف شهری است که یکی از آنها توسعه حوزه گردشگری می باشد و رونق این حوزه می تواند زمینه ساز پیشگیری خیلی از لطمه های اجتماعی باشد.
وی خاطرنشان کرد: نگاه مدیریت جدید اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعامل دوسویه با مدیریت شهری است چونکه اگر این تعامل و هم افزایی نباشد اقدامات توسعه ای شهر و استان به پیش نخواهد رفت.

ساوری تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه خیلی از تأکیدات قانون گذار در جهت بسط و گسترش زیرساخت های لازم در بخش های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ارتباط با حمایت و همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر است.

این مقام مسئول ضمن اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه شاهد ترک فعل خیلی از نهادها در جهت کوشش برای تحقق اهداف این برنامه بودیم، خاطرنشان کرد: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دوره مدیریت جدید ترک فعل از جانب نهادهای ذی ربط در جهت توسعه گردشگری را مورد پیگیری جدی قرار خواهد داد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان در ادامه این جلسه بیان نمود: شهر تاریخی استرآباد(گرگان) یکی از ارزشمندترین بافت های تاریخی کشور به حساب می آید که متأسفانه تابحال اقدامات مدیریت شهری گرگان برای حفظ و حراست و همینطور احیا این اثر تاریخی کافی نبوده است.
ساوری اظهار داشت: از اعضای محترم شورای اسلامی شهر خواهشمندیم در حوزه اقدامات و برنامه ریزی های در محدوده شهر تاریخی استرآباد(گرگان) تا حد مقدور به نفع مردم و به نفع این میراث گرانبها اقدام نمایند.
لزوم گسترش معماری بافت تاریخی گرگان در حوزه شهری
ساوری با تصریح بر اینکه تابحال در حوزه شهر تاریخی استرآباد(گرگان) میراث داری کردیم و از میراث سازی غافل بوده ایم، تصریح کرد: تابحال نتوانستیم بافت تاریخی گرگان و معماری مختص آنرا در حوزه شهری بسط و گسترش دهیم که مدیرت شهری می بایست برای آن برنامه ریزی داشته باشد و با ایجاد مشوق هایی، شهروندان را جهت استفاده از این نوع معماری و حفظ و پاسداری از آن ترغیب کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان در انتها اظهار داشت: اگر بتوانیم اقدامات مناسبی را با همکاری مدیریت شهری در مرکز استان عملیاتی نماییم می تواند الگویی مناسب برای بسط و گسترش آن در سایر شهرداری های سطح استان باشد.
سرپرست شهرداری گرگان نیز در این نشست ضمن اشاره به دستور کار این جلسه از کمیسیون اظهار داشت: راه اندازی پارک مسافر با استفاده از ظرفیت های موجود به نفع شهروندان و سبب رونق اقتصادی شهر است.
سیدمحمدرضا سیدالنگی تاکید کرد: اتراق و برگزاری چادر در حاشیه محور ناهارخوران زیبنده شهر گرگان نیست و برای آن باید با همفکری و تعامل مدیریت شهری با دستگاههای اجرایی مرتبط اقداماتی برنامه ریزی و اجرایی شود.
رییس شورای اسلامی استان گلستان و رییس کمیسیون گردشگری و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر گرگان نیز در سی و یکمین جلسه کمیسیون گردشگری سرمایه گذاری و بافت تاریخی، اظهار داشت: بازارچه دائمی صنایع دستی و هنرهای سنتی گرگان و استفاده از المان های تاریخی و صنایع دستی گرگان در نقاط مختلف شهر و پروژه های اجرایی شهر گرگان از مواردی است که می تواند در دوره مدیریت جدید شهرداری گرگان اجرایی شود.
علی اکبر بصیرنیا تاکید کرد: همکاری و تعامل اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان با مدیریت شهری لازمه توسعه گردشگری شهر گرگان است که باید در مدیریت جدید شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این تعامل افزایش یابد.
در ادامه این جلسه رییس شورای اسلامی شهر گرگان، اظهار داشت: در بعضی ضوابط تعریف شده در حوزه مدیریت شهری در بافت تاریخی گرگان باید تجدیدنظر صورت گیرد تا شاهد ترغیب سرمایه گذاران و مالکان برای حفظ و احیا بناهای این اثر پرارزش باشیم.
ناصر گرزین بیان نمود: با همکاری مدیریت شهری و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چند اقدام شاخص در شهر تاریخی استرآباد(گرگان) برنامه ریزی و اجرای آن تسریع شود.
زهرا نورا عضو شورای اسلامی شهر گرگان نیز در این نشست اظهار داشت: مدیریت شهری و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان با تعامل و همکاری با یکدیگر می توانند اقدامات شاخصی را در حوزه گردشگری و بافت تاریخی گرگان اجرایی کنند.

وی تصریح کرد: شهرداری گرگان برای پیگیری موضوعات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جلساتی را با دستگاههای اجرایی برگزار کند تا موضوعات شهری با تعامل و هم افزایی بیشتری پیگیری شود.
در ادامه جلسه کمیسیون گردشگری سرمایه گذاری و بافت تاریخی نیز صفرعلی پایین محلی عضو دیگر شورای اسلامی شهر گرگان اظهار داشت: گردشگری جایگزین بسیار مناسبی برای نفت در بودجه کشور است که نمونه های موفق آنرا در کشورهای همسایه شاهد می باشیم.
وی بیان نمود: سرمایه گذاری اندک با بازدهی بیشتر در مقایسه با دیگر طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری از خاصیت های اصلی گردشگری می باشد که توسعه آن رونق اقتصادی را برای منطقه به همراه خواهد داشت.
حمیدرضا آقاملایی نیز در این نشست از کمیسیون بافت تاریخی شورای اسلامی گرگان، اظهار داشت: باید گرگان را از محل گذر گردشگران به مقصدی برای حضور گردشگران تبدیل نماییم که نیازمند تعامل و همکاری همه ارگان ها و دستگاههای اجرایی مرتبط می باشد.
عضو شورای اسلامی شهر گرگان بابیان اینکه اقدامات مناسبی در دوره های گذشته شورا در حوزه مرمت و احیا شهر تاریخی استرآباد اجرایی شد که باید ادامه آن اقدامات در دستور کار این دوره از شورا قرار گیرد، تاکید کرد: شهر تاریخی استرآباد (گرگان) اثری مهم برای جذب گردشگران است که باید از ظرفیت های آن بیش ازپیش برای توسعه شهر بهره مند شویم.
بحث و تبادل نظر در مورد ساخت پارک مسافر در محور ناهارخوران و ورودی های شرقی و غربی گرگان دستور این جلسه از کمیسیون گردشگری سرمایه گذاری و بافت تاریخی شورای اسلامی گرگان بود.

منبع:

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای مدیركل میراث فرهنگی گلستان تاكید كرد؛ پیگیری ترک فعل ها در توسعه گردشگری گلستان بسته هستند Date | 06/09/2022