کتاب هایی برای شب یلدا

    Home  /  جشن  /  کتاب هایی برای شب یلدا

کتاب هایی برای شب یلدا Image

کتاب هایی برای شب یلدا

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان برای آشنایی کودکان با ادبیات کهن و برای شب یلدا لیستی از کتاب ها را معرفی کرده است.
به گزارش صد کادو به نقل از کتابک (نهاد مجازی ترویج کتاب خوانی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و خانه کتابدار کودک و نوجوان)، ایرانیان از روزگاران کهن، گذر از آخرین شب پاییز و بلندترین شب سال – سی آذرماه – و فرارسیدن اولین روز زمستان – یک دی ماه – را «شب یلدا» می نامند. از شامگاه آخرین روز پاییزی تا سپیده دَم اولین روز زمستان، سرآغاز زایش و دگرگونی تازه و بزرگی است. ایرانیان باستان برای هر آیین ِ جشن و شادمانی، سفره ای می گسترانیدند که افزون بر ابزار نیایش، مانند آتشدان، عطردان، بخوردان، بَرسَم و…، خوردنی های مختلف فصل و خوراکی های مقدس و آیینی می زد، نذر یا ولیمه ای مقدس و آیینی غیر نوشیدنی، مانند گوشت، نان، شیرینی و حلوا، و…، بر آن می نهادند.
پس برای آشنایی کودکان با ادبیات کهن فارسی، کتاب هایی را که بازآفرینی و بازنویسی شده است بلندخوانی کنید و به پیشباز آیین باستانی شب یلدا بروید.
کتابک برای شب یلدا (بلندترین شب سال) کتاب های زیر را به شما معرفی می کند:
«خورشید خانوم آفتاب کن» (برای ۱ تا ۹ سال)
«جم جمک برگ خزون» (برای ۱ تا ۹ سال)
«رفتم به باغی» (برای ۱ تا ۹ سال)
«گربه دارم چه زرنگ» (برای ۱ تا ۹ سال)
«دویدم و دویدم» (برای ۳ تا ۹ سال)
«قصه درختی که خوابش می آمد»(برای ۳ تا ۹ سال)
«طوطی و بقال» (برای ۷ تا ۱۲ سال)
«درخت خرما و بزی» (برای ۷ تا ۱۲ سال)
«بنفشه های عمونوروز» (برای ۷ تا ۱۲ سال)
«خرگوشان چشمه ماه» (برای ۷ تا ۱۲ سال)
«مجموعه شاهنامه»، نشر خانه ادبیات (برای ۹ تا ۱۲ سال)
«مرد جوان و خیاط حیله گر – بر طبق داستانی از مثنوی مولوی» (برای ۹ تا ۱۲ سال)
مجموعه «آرش کمان دار» (برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا)
«همایش پرندگان» (برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا)
مجموعه «قصه های خوب برای بچه های خوب» (برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا)
مجموعه «قصه های شاهنامه»، نشر دیبایه (برای ۹ تا ۱۲ سال /برای ۱۲ سال به بالا)
«حکایت های شیرین تاریخ طبری» (برای ۹ تا ۱۲ سال / برای ۱۲ سال به بالا)
«شب یلدا» (برای ۱۲ سال به بالا)
مجموعه ی ۹جلدی «شاهنامه» نشرافق (برای ۱۲ سال به بالا)

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای کتاب هایی برای شب یلدا بسته هستند Date | 22/12/2021