گروه های تخصصی فرهنگستان هنر احیاء می شوند

    Home  /  جشن  /  گروه های تخصصی فرهنگستان هنر احیاء می شوند

گروه های تخصصی فرهنگستان هنر احیاء می شوند Image

گروه های تخصصی فرهنگستان هنر احیاء می شوند

صد كادو: گروه های تخصصی فرهنگستان هنر كه در دوران مدیریت رییس پیشین فرهنگستان هنر چند سالی بود فعالیت نداشتند، كار خویش را از سر می گیرند.
به گزارش صد كادو به نقل از ایسنا، فرهنگستان هنر اعلام نموده است، این فرهنگستان طبق ماده ۱۲ اساسنامه خود دارای هفت گروه تخصصی است و هر گروه تخصصی متشكل از تعدادی عضو پیوسته، وابسته و هنرمندان خبره است كه با عنایت به نوع تخصص شان توسط رئیس فرهنگستان برای عضویت در گروه انتخاب می شوند.
گروه های «نمایش و ادبیات نمایشی»، «موسیقی»، «معماری و شهرسازی»، «هنرهای سنتی و صنایع دستی»، «هنرهای تجسمی»، «سینما» و «چند رسانه ای» گروه های تخصصی فرهنگستان هنر را تشكیل می دهند. وظیفه این گروه ها، بعنوان اتاق فكر فرهنگستان، تنظیم برنامه های پژوهشی و عرضه آن به شورای تخصصی است.
گروه های تخصصی فرهنگستان هنر كه چندین سال است (در دوره ریاست علی معلم) هیچ گونه فعالیتی نداشته اند، به همت اعضای پیوسته و وابسته این فرهنگستان بزودی تشكیل شده و فعالیت خویش را از سر خواهند گرفت.

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای گروه های تخصصی فرهنگستان هنر احیاء می شوند بسته هستند Date | 24/09/2018