با تاكید بر آرای یوری لوتمان؛ همایش ملی نشانه شناسی فرهنگی

    Home  /  جشن  /  با تاكید بر آرای یوری لوتمان؛ همایش ملی نشانه شناسی فرهنگی

با تاكید بر آرای یوری لوتمان؛ همایش ملی نشانه شناسی فرهنگی Image

با تاكید بر آرای یوری لوتمان؛ همایش ملی نشانه شناسی فرهنگی

صد کادو: همایش ملی نشانه شناسی فرهنگی با تکیه بر آرای یوری لوتمان، انسان شناس و نشانه شناس روسی، اسفندماه امسال در موزه فرش انجام می شود.

به گزارش صد کادو به نقل از مهر، همایش ملی نشانه شناسی فرهنگی با تکیه بر آرای یوری لوتمان، انسان شناس و نشانه شناس روسی، چهارشنبه ۹ اسفندماه در موزه فرش انجام می شود.
انجمن زبان شناسی ایران با همکاری موزه فرش، آکادمی بین المللی علم، انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، حلقه نشانه شناسی تهران و دیگر نهادهای علمی، این همایش را برگزار می کنند.
دبیران علمی این همایش آزیتا افراشی و احمد شاکری بوده و بررسی جایگاه نشانه شناسی فرهنگی در ایران، جایگاه آرای لوتمان در نشانه شناسی ایران، مطالعه تطبیقی حوزه نشانه شناسی فرهنگی در قیاس با دیگر رویکرد های نشانه شناسی و نشانه شناسی فرهنگی با تمرکز بر فرش همچون محورهای این همایش است.
آخرین مهلت ارسال چکیده آثار ۱۵ بهمن و زمان اعلام نتایج داوری ۲۵ بهمن است. این همایش چهارشنبه ۹ اسفند در موزه فرش ایران انجام می شود.

منبع:

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای با تاكید بر آرای یوری لوتمان؛ همایش ملی نشانه شناسی فرهنگی بسته هستند Date | 18/01/2024

categories & tags