تحلیل علم الهدی از وضعیت فروش فیلم ها

    Home  /  جشن  /  تحلیل علم الهدی از وضعیت فروش فیلم ها

تحلیل علم الهدی از وضعیت فروش فیلم ها Image

تحلیل علم الهدی از وضعیت فروش فیلم ها

به گزارش صد کادو، یک کارشناس سینمای ایران با اشاره به وضعیت فروش سینماها در فروردین ماه معتقد است: «موفقیت سینما با آمارهای اقتصادی تحلیل می شود و با اهمیت ترین دلیل تحلیل رسیدن به این موفقیت، حضور پررنگ همه تفکرات و سلایق در عرصه تولید و ایضا نمایش فیلم خارجی  است و تا این اصل رعایت نشود، توسعه یا افزایش فروش و مخاطب پایدار نیست…»
امیر حسین علم الهدی در تحلیل کوتاهی که در اختیار ایسنا گذاشته است، نوشته است: «نگاهی به عملکرد آماری سینمای ایران در فروردین ماه بعد از پاندمی کرونا و البته سیاست های سینمایی سال قبل بارقه ی از امید را در فعالان سینمایی به خصوص سینماداران متبلور ساخته است.
افزایش ۵۰۰ هزار نفری مخاطب بلیت سینماهای کشور که نشان از افزایش ۳۵ درصدی فروردین امسال به نسبت سال جاری را دارد، نشان دهنده رونق نسبی طی ۳ سال قبل پس از سال ۱۳۹۸ دارد ( در این سال بیش از ۴ میلیون مخاطب بلیت جذب سینماهای کشور شده است)
فروش غیر منتظره «فسیل» که نزدیک به ۷۰ درصد از کل فروش سینمای ایران است، نشان دهنده ادامه سلطه کتمان ناپذیر کمدی ها بر ساختار اقتصادی سینمای ایران است.
نکته دیگر که نباید دور از ذهن بماند افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی قیمت بلیت سینماها است که نشان دهنده تاثیر تعطیلات عید و… در محدوده زمانی پیک سینماها است که بی گمان این تعطیلات نقش به سزایی در این افزایش فروش سینماها داشته اند.
و نکته آخر:
موفقیت سینما با آمارهای اقتصادی تحلیل می شود و با اهمیت ترین دلیل تحلیل رسیدن به این موفقیت حضور پررنگ همه تفکرات و سلایق در عرصه تولید و ایضا نمایش فیلم خارجی است و تا این اصل رعایت نشود، توسعه یا افزایش فروش و مخاطب ” پایدار” نیست…

فروردین ۱۴۰۱
فروش ۵۰۲.۱۳۴.۳۶۵.۰۰۰
مخاطب بلیط ۱.۵۳۸.۹۸۷
میانگین قیمت بلیط: ۳۲۶۰۰ تومان

فروردین ۱۴۰۲
فروش: ۹۷۰.۹۵۴.۳۸۰.۰۰۰
مخاطب بلیط: ۲.۰۸۷.۲۲۴
میانگین قیمت بلیط: ۴۶.۵۰۰ تومان»

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای تحلیل علم الهدی از وضعیت فروش فیلم ها بسته هستند Date | 23/04/2023