دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی كشور اعلام كرد؛ ترویج امینت فرهنگی اهم انتظارات مردم از نهادها است

    Home  /  جشن  /  دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی كشور اعلام كرد؛ ترویج امینت فرهنگی اهم انتظارات مردم از نهادها است

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی كشور اعلام كرد؛ ترویج امینت فرهنگی اهم انتظارات مردم از نهادها است

صد کادو: دبیرخانه شورای فرهنگی عمومی کشور اعلام نمود ترویج امنیت فرهنگی و ایمنی جامعه خصوصاً نهاد مقدس خانواده در ایران همیشه از اهم انتظارات مردم از نهادها است.

به گزارش صد کادو به نقل از مهر، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور بتازگی درباب ترویج فرهنگ و زیست عفیفانه جوابیه ای را منتشر نموده که در آن به ترویج و تحقق الزامات امنیت فرهنگی و ایمنی جامعه به ویژه نهاد خانواده اشاره شده است.
مشروح این جوابیه را در ادامه می خوانید:
«ترویج و تحقق الزامات امنیت فرهنگی و ایمنی جامعه خصوصاً نهاد مقدس خانواده در ایران همیشه از اهم انتظارات مردم از نهادها و فعالان فرهنگی بوده است. بی گمان حیا و خویشتن داری جنسی، باطن فضیلتی است که در آراستگی و پوشش نمایان می شود و این فضیلت ارجمند چند هزار ساله، از مقوّمات خانواده مداری و نظم جنسی جامعه ایرانی بوده است. کم و کاست ها در صیانت و توسعه فرهنگ پوشش و حجاب البته بدیهی است و همیشه باید در روش ها و ابزارهای آن بیاندیشیم. چالش های اخیر امنیتی و اجتماعی کشور هرچند ابعاد مختلف داشت لکن بسیار حساب شده بر مسئله حجاب و اشاعه نافرمانی و خود بیان گری سیاسی در این سپهر تمرکز داشت، که از حیث مرتکبین، رفتاری غیر قانونی بود. اما خود به سنگری برای انسجام فرهنگی جامعه و عرف پایدار فرهنگی مردم ما در موضوع عفاف بدل گشت. ایرانیان با الگوهای عرفی متنوع، حجاب و پوشش متفاوت و منحصر به فردشان را می خواهند و آنرا می پایند. اما گذشته از مسائل روبنایی، می توان رگه هایی از نابسامانی جنسی را در سطح جامعه مشاهده کرد پس متولیان فرهنگی کشور از مدت ها پیش مسئله اصلی را در چالش عفاف و خویشتنداری در سبک زندگی نوین می دانستند که بیشترین صدمات آن به خانواده وارد می گردد. در مبانی سبک زندگی آموخته شده از طرف اسلام عزیز به ما، بر حفظ حریم های جنسیتی و پرهیز از هر گونه کنشِ تحریک آمیز در زندگی اجتماعی، تاکید گردیده است و تامین حریم عفاف و خصوصاً حجاب از طرف بانوان و دختران، همیشه با تربیت دینی و اصالت خانواده در جامعه ما عجین شده است. در سوی دیگر به خاطر تاخر در تامین محتوای بومی و ارتقا سواد رسانه ای؛ القا و انحرافات اخلاقی، جنسی و کاهش حساسیت های عرصه حیا که ضامن بقای مفهوم خانواده ایرانی-اسلامی است، به کارکرد و یادگیری پنهان قسمتی از زیست جنسی در فضای مجازی منجر گردیده است.
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی و کارگروه ویژه آن با در نظر گرفتن شرایط خاص جدید جامعه و آرایش جدی دشمن در ضربه زدن به روحیه حیا در جامعه ما، به جهت تمرکز بر صیانت از خانواده و آرامش جنسی جامعه، که طبعاً با سبک زندگی و زیست عفیفانه محقق می شود، به همه نهاده های حیا در سطح جامعه مانند مدیریت نگاه و مصرف رسانه ای، منظر و ساخت شهری و معماری، مراقبت بر روابط، ازدواج بهنگام، پوشاک آراسته و.. توجه نموده است. کارگروه یا قرارگاه زیست عفیفانه با عزمی راسخ بدنبال تحقق مفاهیم کلان ذیل است:
الف: تحصیل تفاهم اجتماعی برای اعمال قوانین بدیهی و لازم الاجرا و بایسته های رفتاری مردان و زنان. ب: مداخله ی شناختی برای دفع جنگ نرم دشمن در زمین حجاب. ج: مواجهه هوشمندانه و ارتقا سرمایه اجتماعی سیاست ها. د: تکریم حداکثری منزلت زن تاریخ ساز ایرانی و کنشگری فعالانه دختران.
بر این اساس راهبردهای مختلفی در شورا و در تعامل تام با نخبگان و متولیان این عرصه طراحی شده که با همیاری و مسئولیت اجتماعی رسانه ها قابل پیگیری و اجرا خواهد بود. بی گمان توفیق این راهبردهای مترقی منوط به توسعه کنشگری عام و کارهای مردمی هوشمند و البته بار فعال شدن نظم و نظارت اجتماع پایه، محله پایه و خانواده پایه در موضوع حجاب و حیا است.»

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی كشور اعلام كرد؛ ترویج امینت فرهنگی اهم انتظارات مردم از نهادها است بسته هستند Date | 22/02/2023