آماری از کتاب های کمک آموزشی!

    Home  /  جشن  /  آماری از کتاب های کمک آموزشی!

آماری از کتاب های کمک آموزشی! Image

آماری از کتاب های کمک آموزشی!

به گزارش صد کادو، تعداد عناوین و میانگین قیمت کتاب های کمک آموزشی با افزایش روبه رو بوده اما شمارگان کتاب در این بخش با کاهش بیشتری همراه بوده است.
به گزارش صد کادو به نقل از ایسنا، عناوین کتاب های انتشار یافته در بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰، ۵۲ درصد افزایش داشته است که به نظر می آید این افزایش ناشی از عواملی همچون فروکش کردن همه گیری بیماری کرونا در نیمه دوم سال قبل و برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در ادیبهشت ۱۴۰۱ بعد از وقفه ای دو ساله است.
این افزایش ۵۲ درصدی در تعداد عناوین، در تمامی شاخصهای آماری تاثیر داشته است؛ جز میانگین شمارگان کتاب.
در حالیکه در خیلی از کشورها، کتاب های کمک آموزشی اهمیت زیادی در آمارها و شاخصهای نشر ندارد یا حتا جزو آمار نشر کتاب محسوب نمی گردد، این بخش در کشور ایران معمولاً اهمیت بسیاری در چرخه اقتصادی ناشران و حتی شاخصهای نشر دارد.
طبق آمار و اطلاعات اعلام شده در کتاب «آینه نشر ایران» در بهار ۱۴۰۱، هزار و ۸۴۱ عنوان کتاب کمک آموزشی انتشار یافته که این رقم نسبت به بهار سال گذشته، یعنی هزار و ۶۶۹ عنوان کتاب با افزایش ۱۰ درصدی مواجه بوده است.
بر طبق این اطلاعات، شمارگان کل کتاب های کمک آموزشی یک میلیون و ۸۲۸ هزار و ۵۹۰ نسخه بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰، دو میلیون و ۱۵۹ هزر و ۸۵۷ نسخه اعلام شده است، بنابر این در این بخش شاهد کاهش ۱۵ درصدی میانگین شمارگان کتاب ها هستیم. البته میانگین شمارگان کتاب کاهش ۲۴ درصدی را نشان داده است که بر طبق این کتاب رقم های اعلامی در بهار ۱۴۰۱، میانگین شمارگان ۹۹۸ جلد بود در حالیکه این تعداد در سال ۱۴۰۰، هزار و ۳۰۶ جلد اعلام شده است.
هرچند میانگین قیمت یک جلد کتاب کمک آموزشی با افزایش ۴۸ درصدی همراه بوده است؛ میانگین عدد اعلام شده در بهار سال جاری، ۱۱۲۱ هزار ریال و در بهار سال قبل ۷۵۶ هزار ریال بوده است.

منبع:

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای آماری از کتاب های کمک آموزشی! بسته هستند Date | 04/09/2022