نتایج اجتماعی و فرهنگی کرونا رونمایی گردید

    Home  /  جشن  /  نتایج اجتماعی و فرهنگی کرونا رونمایی گردید

نتایج اجتماعی و فرهنگی کرونا رونمایی گردید Image

نتایج اجتماعی و فرهنگی کرونا رونمایی گردید

به گزارش صد کادو در نشست رونمایی کتاب «پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کرونا» علیرضا حسن زاده پدیده «چرخش قرن» را بحران قرن بیست ویکم خواند و ظهور همه گیری، جنگ های مختلف و تقابل های تمدنی و سیاسی را از نتایج این پدیده و بهترین پاسخ به آنرا نوزایی فکری و فرهنگی برشمرد. حسن بشیر هم بر اهمیت این کتاب در موضوع هایی چون تاب آوری در مقابل کرونا، ابعاد هستی شناختی پاندمی و تاثیر آن بر آموزش و… تاکید کرد. همینطور حسین میرزایی توضیحات این کتاب بر اَشکالِ تازه فعالیت در دوره قرنطینه و همه گیری کرونا بر عرصه های فرهنگی و هنری را بررسی کرد.
به گزارش صد کادو به نقل از ایسنا، نشست رونمایی از کتاب «مجموعه مقالات نتایج اجتماعی و فرهنگی کرونا بر حوزه های میراث فرهنگی و گردشگری، صنایع فرهنگی خلاق و هنرهای سنتی» از طرف دو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با سخنرانی «حسن بشیر»، استاد دانشگاه امام صادق(ع)، «سیداحمد محیط طباطبایی»، رئیس ایکوم، «سیدمحمد بهشتی»، عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، «حسین میرزایی»، استاد دانشگاه تهران، «نگار داوری اردکانی» استاد دانشگاه شهید بهشتی، «علیرضا حسن زاده» عضو هیئت علمی پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و «رضا تسلیمی طهرانی» عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و به دبیری «مصطفی اسدزاده» عضو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و مدیر روابط عمومی این پژوهشگاه اجرا شد.
کتاب «مجموعه مقالات همایش بین المللی کرونا» با حجم ۱۰۸۰ صفحه از طرف دو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انتشار یافته است. در مراسم رونمایی از این کتاب نخست حسن بشیر به مرور کل کتاب در سخنرانی خود پرداخت و اظهار داشت: این کتاب دارای ارزش های مختلفی ست، همچون نگاه به آثار منفی و مثبت کرونا بطور هم زمان. در کتاب باتوجه به ظهور یک همه گیری جدید، مفاهیم جدیدی هم خلق شده، همچون مفهوم بسیار جالب بیناآیینی. بیشتر مقالات این کتاب دارای ارزش علمی و پژوهشی هستند.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) اظهار نمود: این کتاب در پنج بخش شامل مقالات فارسی، فرانسوی، انگلیسی و ترکی استانبولی و هم گزارشی از ۷۳ پیش نشست برگزارشده در همایش بین المللی نتایج اجتماعی و فرهنگی کروناست که در این جلسه ها بیش از ۲۳۶ محقق داخلی و خارجی درباره ظهور این بیماری کرونا و همه گیری آن، سخنرانی کرده اند؛ بررسی کرونا در ترکیه، افغانستان، آمریکا، فرانسه، یونان، هند، افغانستان و… ازجمله این جلسه ها بوده است. مقالات این کتاب بر پایه محورهای اصلی همایش نوشته شده اند و مطالبی چون تاب آوری در مقابل کرونا، ابعاد هستی شناختی پاندمی، سیاستگذاری های حمایتی در زمینه اقتصاد در دوره پاندمی، تأثیر پاندمی بر آموزش، گسترش فضای مجازی و کارکردهای نوین آن در عصر پاندمی، گردشگری و همه گیری و… بحث شده است.
علیرضا حسن زاده عضو هیئت علمی پژوهشکده مردم شناسی که کتاب مورد اشاره به همت او و مصطفی اسدزاده انتشار یافته است، هم بیان کرد: متأسفانه در آغاز قرن بیست ویکم با پدیده ای روبه رو هستیم که این پدیده در کتاب «چرخش قرن» نام گرفته که با ظهور همه گیری، جنگ های مختلف و تقابل تمدنی و سیاسی هم راه است و خود سبب روایت های آپوکالپتیک از جهان می شود.
او توضیح داد: بهترین پاسخ به یک بحران نوزایی فکری و فرهنگی ست. این کتاب را هم در همین چارچوب باید دید. کتاب مجموعه مقالات با تلاش فراوان در کمتر از ۱۰ ماه پس از همایش، آماده انتشار شده و در میان کتاب هایی که تا حالا درباره کرونا پخش شده، بیشترین کار گروهی و همراهی اندیشمندان را دربر داشته است؛ یعنی تعداد نویسندگانی که در ۷۹ مقاله در این کتاب از ایران و سایر کشورهای جهان چون فرانسه، آلمان، آمریکا، هند، ترکیه، افغانستان، تاجیکستان، یونان، ایتالیا و غیره حضور دارند بسیار برجسته است و به عبارت دیگر، یکی از مفصل ترین کتاب ها با مبحث همه گیری ویروس کروناست. این کتاب، نخستین کتاب در پاسخ به کرونا در سال ۲۰۲۲ است که چاپ شده و بر پایه نگاهی میان رشته ای و تخصصی ست. این کتاب چهارزبانه است؛ فارسی، انگلیسی، فرانسوی و ترکی استانبولی زبان های آن اند که از این نظر هم در دنیا کمتر کتابی به چهار زبان انتشار یافته است. کتاب به بررسی موضوعات مهمی چون هویت، پویایی تاریخی، نقد سیاستگذاری های دوره کرونا، گفتمان ها، آینده پژوهی و غیره می پردازد.
رضا تسلیمی تهرانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات از اهمیت درک نو و گفتمانی جدید در پاسخ به بحران هایی چون کرونا سخن گفت و ظهور زیست قدرت جدید در جهان و پزشکی شدن تعاملات انسانی را در دوره کرونا به بحث نهاد.
تسلیمی بیان کرد: این کتاب در بخشی با عنوان «پزشک فیلسوف، پزشکی در ایران باستان و مساله همه گیری» هم به گفتمان پزشکی و مساله همه گیری پرداخته است. بخش پساگفتار یا موخره کتاب هم با مقاله «انسان شناسی در دوره کرونا»، نوشته سهیلا شهشهانی، استاد انسان شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تدوین شده است.
نگار داوری اردکانی هم از تأثیر کرونا بر زبان و سیاست های زبانی در این دوره و چگونگی کاربرد زبان در نزد سیاست مداران جهان در برخورد با کرونا گفت. او به تحلیل پدیده «چندزبانگی» در دوره کرونا پرداخت.
بعد از داوری اردکانی، محیط طباطبایی با اشاره به جایگاه موزه ها در این کتاب، و رویکرد میراثی و فرهنگی کتاب با تمرکز بر مقدمه «ژاله آموزگار» استاد اسطوره شناسی دانشگاه تهران، اهمیت کتاب مورد اشاره را از چند جهت به بحث گذاشت؛ حضور برجسته پژوهشگران علوم میراثی در پاسخ به یک بحران، در چشم انداز پاسخ گفتمانی به یک بحران در سطح ملی محلی و جهانی، نقد سیاستگذاری های دوره کرونا و صدمه شناسی نظام های گفتمانی این دوره در جدال با هم، تولید امید و گشایش چشم اندازهای جدید در پاسخ به یک تهدید.
طباطبایی مجدداً اظهار داشت: کتاب «مجموعه مقالات همایش نتایج اجتماعی و فرهنگی کرونا» در ۱۰۴۶ صفحه به همت علیرضا حسن زاده و مصطفی اسدزاده و با مقدمه و مؤخره ای از ژاله آموزگار و سهیلا شهشهانی، بصورت مشترک از طرف پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انتشار یافته است. و این تلاش، نشان میدهد که فعالان حوزه میراث فرهنگی نسبت به کرونا بی تفاوت نبوده اند و عاملیت آنها در تولید و تألیف این کتاب اثبات می شود.
حسین میرزایی، استاد دانشگاه تهران در نوبت بعد اظهار داشت: اندیشمندان یک جامعه در مقابل یک بحران سخت زمینه های درک علمی آنرا فراهم می سازند و پویایی یک جامعه در مقابل بحران هایی چون همه گیری کرونا وابسته به چنین پاسخ هایی ست. دراین زمینه، هم اندیشی ها بسیار مهمست و کتاب مورد اشاره در این راه گام برداشت.
میرزایی بیان کرد: این کتاب به شکل های تازه فعالیت در دوره قرنطینه و همه گیری کرونا در عرصه هایی چون هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، صنایع خلاق، گردشگری، میراث فرهنگی و… پرداخته است. همین طور در آن، گزارشی از تلاش ها و تجربه های هنرمندان در ایجاد رابطه با جامعه و میانجی ها و سازوکارهای متناسب با عصر همه گیری عرضه شده است.
بعد از او، سیدمحمد بهشتی، عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری هم بیان کرد: ایران سرزمین بی قراری ها بوده و ما در مقابل این بحران هم مجدداً به راه های حفظ پایداری فرهنگ و زندگی توجه نشان دادیم.
او از کارکردهای بسیار مثبت و موثر فضای مجازی در این دوره گفت و مسئولان جامعه را به توجه به این کارکرد فراخواند.
بهشتی توضیح داد: فضای مجازی امکان تقویت پروتکل ها را بوسیله گسترش آگاهی های عمومی، امکان برگزاری غیرمستقیم رخدادها و دیدارها، امکان فعالیت اقتصادی جلوگیری از صدمه حرفه ها و مشاغل فراهم نمود. فضای مجازی در این دوره فضای امنی را در مقابل ویروسی که تعاملات مستقیم و رودررو را هدف گرفته بود، به وجود آورد.
در آخر مصطفی اسدزاده با خواندن قسمتی از مقدمه کوشندگان کتاب و اشاره به سخنانی از «عماد افروغ» نشست را به انتها برد.
علاقه مندان برای خرید کتاب «مجموعه مقالات همایش نتایج اجتماعی و فرهنگی کرونا» می توانند با پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تماس بگیرند.

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای نتایج اجتماعی و فرهنگی کرونا رونمایی گردید بسته هستند Date | 02/03/2022