در جشنواره آموزش و پژوهش مدیریت شهری صورت گرفت انتخاب سازمان زیباسازی شهر تهران بعنوان نهاد برگزیده

    Home  /  جشن  /  در جشنواره آموزش و پژوهش مدیریت شهری صورت گرفت انتخاب سازمان زیباسازی شهر تهران بعنوان نهاد برگزیده

در جشنواره آموزش و پژوهش مدیریت شهری صورت گرفت انتخاب سازمان زیباسازی شهر تهران بعنوان نهاد برگزیده Image

در جشنواره آموزش و پژوهش مدیریت شهری صورت گرفت انتخاب سازمان زیباسازی شهر تهران بعنوان نهاد برگزیده

به گزارش صد کادو سازمان زیباسازی شهر تهران در اختتامیه هشتمین جشنواره آموزش و پژوهش در مدیریت شهری و روستایی و سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری بعنوان سازمان برگزیده انتخاب گردید.
به گزارش صد کادو به نقل از مهر، مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره آموزش و پژوهش در مدیریت شهری و روستایی و سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری برگزار گردید. برپایه شاخصهای تعریف شده در این جشنواره هم سازمان زیباسازی شهر تهران بعنوان سازمان برگزیده، انتخاب و ارائه شد. در این مراسم از برگزیدگان این دوره از جشنواره با اهدا لوح تقدیر و تندیس جشنواره تقدیرشد. همینطور امسال بنا به مقتضیات، سه محور با عناوین «شهرها و مدیریت شهری در گام دوم انقلاب و سده جدید»، «بازگشایی شهرها در دوره پساکرونا» و «رصد تحولات شهرها و مدیریت شهری در انتها سده» بعنوان محورهای ویژه جشنواره تعیین شده بود. جشنواره سال جاری شامل ۱۶ محور تخصصی در حوزه مدیریت شهری و روستایی با موضوعات؛ شهرسازی و معماری، خدمات شهری، اجتماعی و فرهنگی، سلامت شهری، مدیریت دانش و شهرهای یادگیرنده، مطالعات کاربردی و اجرایی، دیپلماسی شهری، حمل و نقل و ترافیک، برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، ایمنی و مدیریت بحران، مالی و اقتصادی، محیط زیست و انرژی، فنی و عمرانی، سیاستگذاری و آینده پژوهی شهری، نوآوری و هوشمندسازی شهری و مدیریت توسعه روستایی بود.

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای در جشنواره آموزش و پژوهش مدیریت شهری صورت گرفت انتخاب سازمان زیباسازی شهر تهران بعنوان نهاد برگزیده بسته هستند Date | 27/12/2021