سازمان سینمایی به سینماها ماسك و مواد بهداشتی می دهد

    Home  /  جشن  /  سازمان سینمایی به سینماها ماسك و مواد بهداشتی می دهد

سازمان سینمایی به سینماها ماسك و مواد بهداشتی می دهد Image

سازمان سینمایی به سینماها ماسك و مواد بهداشتی می دهد

به گزارش صد كادو مواد بهداشتی مورد نیاز سینماها با حمایت سازمان سینمایی و از راه انجمن سینماداران فراهم می شود.

به گزارش صد کادو به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، با فعالیت مجدد سینماها صد هزار ماسک به همراه مواد بهداشتی موردنیاز در سینماهایی که بازگشایی می شوند، توزیع خواهد شد. ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه بامداد امروز ۱۷ خردادماه با بازگشایی سالن های سینما مشروط به رعایت دستورالعمل های بهداشتی و استفاده از حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت در اختیار از اول تیرماه موافقت نمود.

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای سازمان سینمایی به سینماها ماسك و مواد بهداشتی می دهد بسته هستند Date | 06/06/2020

categories & tags