انتصاب مدیركل امور اداری و پشتیبانی سازمان سینمایی

    Home  /  جشن  /  انتصاب مدیركل امور اداری و پشتیبانی سازمان سینمایی

انتصاب مدیركل امور اداری و پشتیبانی سازمان سینمایی Image

انتصاب مدیركل امور اداری و پشتیبانی سازمان سینمایی

به گزارش صد كادو مرتضی باقرنژاد بعنوان مدیركل امور اداری و پشتیبانی سازمان سینمایی انتخاب شد.
به گزارش صد كادو به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و با حكم حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی، مرتضی باقرنژاد بعنوان مدیركل امور اداری و پشتیبانی سازمان سینمایی انتخاب شد. حسین انتظامی در این حكم، اهتمام ویژه نسبت به وظایف و مأموریت های محوله در حوزه اداری و پشتیبانی و رفاهی كاركنان با تاكید بر ارتقای منزلت و كرامت همكاران و تعامل سازنده با سازمان امور اداری و استخدامی كشور و واحدهای مرتبط وزارت متبوع را از اهم وظایف باقر نژاد بر شمرده است. ریاست دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت ۷ سال، مشاور اجرایی معاونت امورهنری ۷ سال، مشاور معاون اداری و مالی وزارتخانه متبوع، معاونت اداره كل موسیقی و عضویت در هیأت مدیره بنیاد آفرینش های فرهنگی و هنری نیاوران همچون سوابق كاری مرتضی باقر نژاد است. بامداد امروز حكم مدیر كل جدید اداری و پشتیبانی سازمان سینمایی توسط معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان سینمایی به وی اعطا شد. پیش از این زنده یاد پرویز شیرمحمدی عهده دار این مسئولیت بود.

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای انتصاب مدیركل امور اداری و پشتیبانی سازمان سینمایی بسته هستند Date | 08/04/2020