از منابع صندوق توسعه ملی؛ ۷۵۰ میلیون دلار برای افزایش ظرفیت كشتیرانی اختصاص یافت

    Home  /  جشن  /  از منابع صندوق توسعه ملی؛ ۷۵۰ میلیون دلار برای افزایش ظرفیت كشتیرانی اختصاص یافت

از منابع صندوق توسعه ملی؛ ۷۵۰ میلیون دلار برای افزایش ظرفیت كشتیرانی اختصاص یافت Image

از منابع صندوق توسعه ملی؛ ۷۵۰ میلیون دلار برای افزایش ظرفیت كشتیرانی اختصاص یافت

به گزارش صد كادو رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور اظهار داشت: مبلغ ۷۵۰ میلیون دلار طی ۳ سال از صندوق توسعه ملی برای افزایش ظرفیت كشتیرانی داخلی اختصاص یافت.

به گزارش صد كادو به نقل از سازمان برنامه و بودجه كشور، محمد باقر نوبخت در مورد كشتیرانی و پیشرفت برنامه هایی كه باتوجه به سیاست توسعه ای كه در زمینه دریا محوری وجود دارد اظهار داشت: گزارشی از طرف شورای عالی كشتیرانی ارائه شد كه نشان میدهد باتوجه به مساعی كه در سایه سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت گرفته، هم اكنون ۶۲ درصد امكان ساخت داخل برای كشتی ها وجود دارد و ۸۵ درصد از ظرفیت كشتیرانی در داخل كشور تامین می شود. باتوجه به شرایط ویژه تحریم، به جهت اینكه بتوانیم تولید را به مرز بیشتری برسانیم پیشنهاد شد مبلغ ۷۵۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی طی سه سال به افزایش ظرفیت كشتیرانی داخل اختصاص پیدا كند و همین طور تسهیلاتی از تبصره (۱۸) اختصاص پیدا كند.
نوبخت مورد برای تحقق منابع درآمدی حاصل از استحصال مالیات در سال آینده اظهار داشت: سال آینده حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برای منابع درآمدی حاصل از استحصال مالیات پیش بینی كردیم كه امسال تقریباً بیشتر از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از این منابع تحقق پیدا كرد، امكان پذیر است ما تلاش می نماییم بجای تمركز به بخش هایی كه مالیات می پردازند ضرایب مالیاتی برای آنها تغییر نكند و به بخش هایی كه تابحال یا مالیات واقعی نداده اند و یا اصلاً مالیات نمی دهند تمركز نماییم.

منبع:

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای از منابع صندوق توسعه ملی؛ ۷۵۰ میلیون دلار برای افزایش ظرفیت كشتیرانی اختصاص یافت بسته هستند Date | 27/01/2020