با حكم مرتضی میرباقری؛ رئیس مركز طرح، برنامه و ارزیابی سیما منصوب گردید

    Home  /  جشن  /  با حكم مرتضی میرباقری؛ رئیس مركز طرح، برنامه و ارزیابی سیما منصوب گردید

با حكم مرتضی میرباقری؛ رئیس مركز طرح، برنامه و ارزیابی سیما منصوب گردید Image

با حكم مرتضی میرباقری؛ رئیس مركز طرح، برنامه و ارزیابی سیما منصوب گردید

صد كادو: با حكم معاون سیما، رئیس مركز طرح، برنامه و ارزیابی سیما منصوب گردید.
به گزارش صد كادو به نقل از روابط عمومی سیما، با حكم مرتضی میرباقری معاون سیما، سیدجواد مرادی به سمت رئیس مركز طرح، برنامه و ارزیابی سیما منصوب گردید. بر طبق این حكم، پژوهش های بنیادی، كاربردی و برنامه ای تلویزیونی، سیاست گذاری و برنامه ریزی محتوایی، نظارت، ارزیابی و ارزش یابی برنامه ها، شبكه ها و مراكز تولیدی با هدف مدیریت پیام از ماموریت های رئیس مركز طرح، برنامه و ارزیابی سیما است. همین طور در حكم معاون سیما خطاب به مرادی بر طراحی و تدوین منظومه گفتمانی مدیریت پیام سیما، تدوین سیاست های محتوایی برنامه های سیما، پروسه بررسی و تطبیق طرح برنامه های تلویزیونی با برنامه مصوب و صدور مجوز تولید، ارزیابی مستمر و منظم برنامه های سیما و ارائه نتایج به همراه راهكارهای لازم به معاونت، شبكه ها و مراكز مربوطه تاكید گردیده است. قبل از این مرادی سرپرستی این مركز را عهده دار بود.

منبع:

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای با حكم مرتضی میرباقری؛ رئیس مركز طرح، برنامه و ارزیابی سیما منصوب گردید بسته هستند Date | 19/01/2020

categories & tags