سرمایه ای به نام اعتماد برای سرزندگی یك جامعه

    Home  /  جشن  /  سرمایه ای به نام اعتماد برای سرزندگی یك جامعه

سرمایه ای به نام اعتماد برای سرزندگی یك جامعه Image

سرمایه ای به نام اعتماد برای سرزندگی یك جامعه

صد كادو: یك جامعه شناس درباره اثرات كاهش اعتماد جامعه در افكار عمومی معتقد است: تا زمانی كه وجود و افزایش اعتماد، به پویایی و تسهیل امور جامعه برای ورود افراد در كُنش های مختلف، بخصوص فعالیت های جمعی كمك می نماید، نبود اعتماد هم بی تفاوتی و انفعال را بوجود می آورد.
غلامرضا غفاری در گفت وگو با ایسنا، درباره اینكه افكار عمومی چه اهمیتی در جامعه دارد؟ بیان كرد: بستگی دارد كه شما اعتماد را برای چه بخواهید اما آنچه كه مهم می باشد معمولا یك جامعه برای آنكه سرزندگی و پویایی خودش را در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشد، نیازمند سرمایه ای است كه به آن اعتماد می گوییم. ازاین رو برای آنكه كُنش و عمل افراد تسهیل شود و سرعت بیشتری بگیرد، اعتماد در این زمینه می تواند بعنوان سرمایه كمك نماید و كارساز باشد.
این مدیر فرهنگی در پاسخ به اینكه شما بعنوان جامعه شناس چه راهكاری برای این مورد دارید؟ اعلام نمود: اگر منظورمان اعتماد به نهادها و سازمان ها و مجموعه ها است، در درجه اول به عملكرد و كارایی آنها بر می گردد. به میزانی كه از عملكرد و كارایی برخوردار باشند و قدرت پاسخگویی و شفافیت سازی آنها بیشتر باشد، به گونه ای كه تصور مثبتی را برای خود به وجود بیاورند، اعتماد به آنها هم افزوده می شود. در نتیجه قضاوت و داوری كه افراد جامعه نسبت به عملكرد هر مجموعه دارند، تعیین كننده است.

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای سرمایه ای به نام اعتماد برای سرزندگی یك جامعه بسته هستند Date | 16/08/2018

categories & tags