، یادداشت، در سوگ استادی كه با احتیاط دانشمندانه قدم در راه اندیشه اصلاح اجتماعی گذاشت

    Home  /  جشن  /  ، یادداشت، در سوگ استادی كه با احتیاط دانشمندانه قدم در راه اندیشه اصلاح اجتماعی گذاشت

، یادداشت، در سوگ استادی كه با احتیاط دانشمندانه قدم در راه اندیشه اصلاح اجتماعی گذاشت Image

، یادداشت، در سوگ استادی كه با احتیاط دانشمندانه قدم در راه اندیشه اصلاح اجتماعی گذاشت

صد كادو: دكتر رضا داوری اردكانی، رییس فرهنگستان علوم طی یادداشتی در سوگ دكتر محمدامین قانعی راد، وی را دانشمندممتازی دانست كه زود و بی هنگام این جهان را وداع گفت و به ملكوت پیوست.
به گزارش صد كادو به نقل از ایسنا، در یادداشت دكتر رضا داوری اردكانی آمده است:
“هوالباقی
دریغا كه دكتر محمدامین قانعی راد استاد جامعه شناسی زود و بی هنگام این جهان را وداع گفت و به ملكوت پیوست. مرگ چنین خواجه نه كاری است خرد.
دكتر قانعی راد دانشمند ممتازی بود. او روحی بلند و چشمی گشوده به اوضاع زمان و مسائل جامعه و كشور داشت و فارغ از تعلق ها و مصلحت اندیشی های كوته بینانه می خواست این مسائل را دریابد. استعداد این را هم داشت كه با احتیاط دانشمندانه قدم در راه اندیشه اصلاح اجتماعی بگذارد.
فیلسوف و شاعر تماشاگرند، اما كار دانشمند بخصوص دانشمند علوم انسانی و اجتماعی صرفاً تماشاگری نیست. آنچه كارل ماركس در باب پراكسیس گفت اگر از زوائد ماتریالیسم تاریخی پاك شود، شاید تعبیر مناسبی برای علم جامعه باشد؛ یعنی علمی كه در آن نظر نمی تواند بی تعلق به عمل باشد.
دكتر قانعی راد می خواست مسائل جامعه كنونی را به قول ماكس وبر با تفهّم و نه صرفاً با تبیین دریابد. شایسته است كه كارنامه علمی او را دوستان و شاگردانش تدوین كنند.
آنچه اكنون مسلّم می نماید اینست كه او با تعلق خاطر به علم و پژوهش زندگی كرد. اقتضای تعلق به علم و معرفت، سادگی و فراغ از تكلفات و كوته بینی ها و مصلحت اندیشی های شخصی و گروهی است و انصافاً دانشمند فقید واجد این اوصاف بود.
این ضایعه را به خانواده گرامی و همكاران و دوستان و شاگردانش و به همه دانشگاهیان و اهل دانش تسلیت می گویم و شادی روان او را در پناه رحمت و غفران الهی مسئلت دارم”.

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای ، یادداشت، در سوگ استادی كه با احتیاط دانشمندانه قدم در راه اندیشه اصلاح اجتماعی گذاشت بسته هستند Date | 18/06/2018

categories & tags