اطلس مردم نگاری امسال رونمایی می گردد

    Home  /  جشن  /  اطلس مردم نگاری امسال رونمایی می گردد

اطلس مردم نگاری امسال رونمایی می گردد Image

اطلس مردم نگاری امسال رونمایی می گردد

صد كادو: چند طرح كاربردی همچون بررسی الگوهای ابتدایی صید بومیان در جزیره قشم، بررسی پوشاك و پارچه های سنتی زرتشتیان ایران و… در حال انجام می باشد و اطلس مردم نگاری كه در سال ۱۳۹۶ به مراحل پایانی خود رسیده، امسال رونمایی می گردد.
به گزارش صد كادو به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، علیرضا حسن زاده ـ ریس پژوهشكده مردم شناسی ـ با اعلام این خبر درباره فعالیت های این پژوهشكده در سال ۱۳۹۶ اظهار داشت: فعالیت های علمی و عملی پژوهشكده مردم شناسی در سال ۱۳۹۶ نشان از توانمندی این پژوهشكده در انجام تحقیقات كاربردی در توسعه پایدار كشور دارد.
او پژوهشكده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری را یكی از مهمترین مراكز علمی تولیدكننده كتاب های علمی پژوهشی، تالیفی و ترجمه در حوزه مردم شناسی اعلام نمود.
حسن زاده اضافه كرد: ۱۰جلد كتاب شامل نوروزنامه سغد، نوروز، تنوع فرهنگی و فرهنگ صلح، جشن نوروز، تنوع فرهنگی و میراث فرهنگی ناملموس، غذا در آیینه فرهنگ، مجموعه مقالات مردم شناختی جزیره قشم، بررسی مردم شناسی روایت های زنانه از دوران دفاع مقدس، مردم شناسی تیران و كرون، مجموعه مقالات مردم شناسی دفاع مقدس و پژوهش نامه پژوهشكده مردم شناسی كه مجموعه فعالیت ها و گزارش های پژوهشی پژوهشكده مردم شناسی را در خلال سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ دربردارد در سال ۱۳۹۶ به همت پژوهشكده مردم شناسی به چاپ رسیده است.
ایشان در ادامه به بعضی از طرح تحقیقاتی آخر یافته در سال ۱۳۹۶ توسط پژوهشكده مردم شناسی اشاره و اظهار نمود: بانك اطلاعات تصویری سنن و فضاهای دینی و فرهنگی كلیساهای شرق آشوری در ارومیه، طرح بررسی رابطه مدیریت پسماندهای زیست محیطی با توسعه صنعت توریسم پایدار با تمركز بر سواحل استان گلستان، دایره المعارف اقوام ایران: سیستان و بلوچستان، بانك واژگان پزشكی سنتی ایران، موسیقی بومی خراسان، شناخت و بررسی عروسك ها و پیكرك های سنتی زرتشتیان ایران، مردم نگاری تالاب شادگان و… همچون این طرح هاست.
او همچنین، بررسی مردم شناختی و مستندسازی تصویری صنعت بومی ابریشم در ایران، شناخت و تحلیل دانش بومی در مدیریت عرفی منابع آب دشت گزیر استان هرمزگان، مردم شناسی مهاجرت ارامنه به ایران، مطالعه مردم شناختی دانش بومی ـ پزشكیِ مردمی جنوب خراسان رضوی، مردم شناسی تصویری و تفسیری سال ها بعد از جنگ، مردم شناسی بازنمایی و كاربرد پوشاك سنتی و قومی در فرهنگ پوشاك زنان تهران و… را از دیگر طرح های انجام شده در سال قبل اعلام نمود.
رییس پژوهشكده مردم شناسی اضافه كرد: طرح های كاربردی دیگری مانند بررسی الگوهای ابتدایی صید بومیان در جزیره قشم، مستند سازی مردم نگارانه و عكاسی مردم شناسی قایق سازی سنتی و مناظر زیستی ـ فرهنگی در شمال ایران، مستند سازی بررسی پوشاك و پارچه های سنتی زرتشتیان ایران و… در حال انجام می باشد.
او اظهار داشت: برگزاری كارگاه هایی همچون استراتژی اقیانوس آبی با رویكرد صنعت گردشگری، عكاسی در مطالعات مردم شناسی؛ اصول حرفه ای و تخصصی و روش مطالعات مردم شناسی، كاربرد نسخ خطی و اسناد در مطالعات میراث فرهنگی و كاربست تحقیقات تاریخی در مطالعات آداب و رسوم محلی نمونه ای از كارگاه هایی است كه به همت این پژوهشكده در سال ۱۳۹۶ برگزار شده است.
حسن زاده با اشاره به برگزاری تعداد زیادی نشست علمی و همایش فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی به همت این پژوهشكده بیان كرد: اطلس مردم نگاری كه در سال ۱۳۹۶ به مراحل پایانی خود رسیده در سال ۱۳۹۷ رونمایی می گردد.
رییس این پژوهشكده اظهار داشت: مجموعه كتاب های میراث فرهنگی با عنایت به مساله خشكسالی در قالب هفتاد جلد كتاب الكترونیك توسط این پژوهشكده در سال ۱۳۹۷ منتشر خواهد شد.

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای اطلس مردم نگاری امسال رونمایی می گردد بسته هستند Date | 14/06/2018

categories & tags