خادمی در گزارش صد كادو؛ مسأله حجاب در زیر شاخه های هویتی معنادار می شود

    Home  /  جشن  /  خادمی در گزارش صد كادو؛ مسأله حجاب در زیر شاخه های هویتی معنادار می شود

خادمی در گزارش صد كادو؛ مسأله حجاب در زیر شاخه های هویتی معنادار می شود Image

خادمی در گزارش صد كادو؛ مسأله حجاب در زیر شاخه های هویتی معنادار می شود

به گزارش صد کادو، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور اظهار داشت: مسأله حجاب در زیر شاخه های هویتی معنادار می شود و راهبردها و اتخاذ تدابیر مناسب می تواند ما را در حل مسأله و مواجه با این مساله در فضای فرهنگ عمومی کمک نماید.

عاطفه خادمی دبیر شورای فرهنگ عمومی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی اظهار داشت: مسأله خواندن بسیار موضوعیت دارد، شاید شورای فرهنگ عمومی به سبب درگیری با فضای فرهنگ عمومی کشور، همیشه باید مراقبت کند از آنچیزی که عموم مردم با آن زیست می کنند. این همان سبک زندگی بوده و به صورتی مصداق مهمی از فرهنگ عمومی شمرده می شود.
وی اضافه کرد: در این نوع سبک زندگی مفهومی به نام «خواندن» برجسته می شود. یعنی باید به این نوع خواندن توجه گردد که او چه چیزی را، چگونه و چطور می خواند. اینها پرسش هایی است که حول مفهوم خواندن مطرح و بطورکامل به فضای فرهنگ عمومی مربوط می شود. در این نقطه چالش اساسی پیش می آید که آیا مصداق این خواندن کتاب با منبع موثق و مفید می شود یا نه؟ در فضای عمومی کشور این پرسش مطرح می شود و در شورای فرهنگ عمومی باید درباب آن پژوهش هایی را انجام دهیم.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در ادامه اظهار داشت: در شورای فرهنگ عمومی کشور باید بررسی های دقیق و عمیقی درباب مفهوم «خواندن» فضای عمومی جامعه داشته باشیم. در آن زمان شاید بتوانیم به یک مصوبه راهبردی برسیم.
خادمی اظهار داشت: چیزی که امروز در مفهوم خواندن، موضوعیت دارد این است که ما در چه موقعیتی هستیم و چگونه می توانیم این موقعیت را به خواندن برسانیم. گاهی خوانش کتاب بواسطه فضای مجازی و استفاده آحاد جامعه از ابزاری به نام موبایل است. در این شرایط همه درگیر خواندن هستند اما این خواندن با چه محتوا و مضمونی است. به منبع آن باید توجه کرد. باید ببینیم که چه تغییر و تحولی در عرصه خواندن در کشور مان اتفاق افتاده است و مردم عادت کرده اند چه چیزی را و با چه سبکی بخوانند. به نظرم «خواندن» در مفهوم عام تری در رابطه با فضای فرهنگ عمومی کشور است.
وی اضافه کرد: ما این رسالت این را داریم تا خواندن را به سمت و سوی مشخصی سوق بدهیم و آنرا به سمت کتابخوانی راهبری نماییم. برای اینکه هر کتابی دارای منبع مشخصی است و می تواند مستندی باشد برای آنکه ساختار ذهنی افراد را به درستی و اصولی شکل دهد. این مساله بسیار اهمیت دارد که یک جامعه عادت به خواندن کنند و مصداق آن کتاب باشد. در این شرایط دیگر آنها از خواندن های غیرمفید و غیرضروری که گاهی منبع موثقی ندارند، فاصله می گیرند. برای مثال افراد در کانال ها و سایت های مختلف مطلبی را می خوانند که هیچ منبع موثقی ندارد و در نهایت علاوه بر آنکه وقت زیادی را برای آن صرف می کنند، ممکنست بواسطه آن اطلاعات دریافتی در راه نادرستی قرار بگیرند و هیچ آورده ای به مفهوم واقعی برای شأن نداشته باشد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور اظهار داشت: دغدغه ما در شورای فرهنگ عمومی، مسأله خواندن، کنکاش پیرامون خواندن و مشخص کردن وضعیت خواندن و امر خواندن در فرهنگ عمومی کشور و چگونگی سوق دادن آنها به سمت کتاب است. آنچه در عقبه تاریخی شورای فرهنگ عمومی وجود دارد، پرداختن به موضوعات مختلفی بود که در عرصه فرهنگ عمومی تعریف می شد. آنچیزی که دغدغه ام به عنوان دبیر فعلی شوراست و باید آنرا دنبال کنم، ایجاد یک حوزه تمرکزی در موضوع فرهنگ عمومی است. از آنجائیکه فرهنگ عمومی بسیار متکثر است و مصادیق بی شماری را شامل می شود، اما این مساله باید روشن شود که شورای فرهنگ عمومی باید در کدام نقطه بایستد که جای درستی باشد و در نهایت بتواند تمرکزی را بوجود آورد تا از پس این تمرکز، تغییرات مثبتی حاصل شود.
خادمی اظهار داشت: یکی از ظرفیتهای شورای فرهنگ عمومی، مصوباتش است. این مساله بسیار تأسف انگیز است که افراد در نخستین پرسش جویا می شوند که این مصوبه هم انجام شد اما به چه نتیجه ای رسیدیم. در موضوع کتابخوانی هم مصوباتی انجام شد، اما چه نتایجی را دریافت کردیم. حتی در موضوعات مختلف در رابطه با حوزه فرهنگ عمومی هم چنین مباحثی را شاهد بودیم. بدین سبب یکی از مواردی که نیاز دارد تا در فضای فرهنگ عمومی کشور باید به آن پردازیم، ایجاد یک تمرکز در یک حوزه موضوعی مبنایی و اساسی است. معتقدم تمرکز در مطالبی همچون هویت، انسجام ملی و انسجام اجتماعی به عنوان یک موضوع مبنایی در زیر شاخه هایش می توان موضوعات بی شماری یافت. امیدواریم بتوانیم در این بخش موفق شویم. ما روی موضوع هویت و زیرشاخه هایش تمرکز کردیم و تک تک آنها را مورد بررسی قرار دادیم. ما باید بتوانیم از ظرفیت شورای فرهنگ عمومی به عنوان یک ساختار بی نظیر، حول یک موضوع استفاده نمائیم.
وی اضافه کرد: در صحن شورای فرهنگی عمومی تلفیقی از اعضای حقیقی و حقوقی حضور دارند که در مجموع می توانند امکاناتی را به میدان بیاورند و با تمرکز در یک حوزه مشخص اتفاقات بهتری را رقم بزنند. امیدواریم بتوانیم این امر را محقق نماییم.
سرپرست کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در آخر با اشاره به پیگیری ترویج فرهنگ حجاب در شورا اظهار داشت: مسأله حجاب در زیر شاخه های هویتی معنادار می شود و زمانی که از هویت صحبت می نماییم، یکی از مصادیق آن بروز و ظهورهای اجتماعی است و حجاب هم می تواند یکی از عناوین آن باشد. منتها راهبردها و اتخاذ تدابیر مناسب می تواند ما را به نتایج مشخص در حل مسأله و مواجه با این مساله در فضای فرهنگ عمومی برساند. چنین راهبردهای مناسبی می تواند سبب تقویت رویکرد های ایجابی مان شود و در نهایت با یک رویکرد قوی فرهنگی می توان به مسأله ورود نماییم.

منبع:

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای خادمی در گزارش صد كادو؛ مسأله حجاب در زیر شاخه های هویتی معنادار می شود بسته هستند Date | 02/06/2024