عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: انجام کار فرهنگی منجر به رفع خیلی از مشکل های کشور می شود

    Home  /  جشن  /  عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: انجام کار فرهنگی منجر به رفع خیلی از مشکل های کشور می شود

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: انجام کار فرهنگی منجر به رفع خیلی از مشکل های کشور می شود Image

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: انجام کار فرهنگی منجر به رفع خیلی از مشکل های کشور می شود

صد کادو: به گزارش صد کادو، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: اگر یک کار جدید در بخش فرهنگ صورت دهیم، بخش بزرگی از مشکل های ما در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور حل خواهد شد.

گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ساعی بامداد امروز سه شنبه در حاشیه نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی خوزستان در سال ۱۴۰۳ که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار گردید، اظهار داشت: امروز برای رونمایی از برش استانی سند مهندسی فرهنگی کشور در خوزستان هستیم. در کشور ظرفیتهای زیادی در عرصه فرهنگ وجود دارد، ظرفیت هایی که در بخش دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی است که اگر تمهید مناسبی صورت نگیرد، این امر می تواند به ضد تبدیل گردد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: موازی کاری ها و کارهایی که برخی از آنها همدیگر را خنثی می کنند، می تواند تنش و کاهش در مجموعه کارهای فرهنگی بوجود آورد اما اگر نوعی هماهنگی ایجاد شود، ساز و کارهایی برای پیشبرد آن موضوع در نظر گرفته شود، آنگاه این امر می تواند اتفاق مبارکی را رقم زند.
وی با اعلان اینکه شورای فرهنگ عمومی شهرستان، استان، کشور و بالاتر از شورای فرهنگی استان، شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد، اشاره کرد: تلاش بر این بوده که ریل گذاری هایی را که برمبنای قانونگذاری ها و سند نگاری ها اتفاق می افتد تا خردترین سطوح یعنی سطح شهرستانی انجام دهیم تا این امر بتواند در قالب نظم بالاتر و جدی تری به هم افزایی برسد و مشکلات کشور را حل کند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: اگر یک کار جدید در بخش فرهنگ صورت دهیم، بخش بزرگی از مشکلات ما در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور حل خواهد شد؛ پس با برکت این ریل گذاریی ها، قانونگذاری ها و سند نگاری ها و حل مشکل های در این عرصه، مردم منتفع شوند.

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: انجام کار فرهنگی منجر به رفع خیلی از مشکل های کشور می شود بسته هستند Date | 02/04/2024

categories & tags