توسط رئیس جمهور؛ اساسنامه جایزه دکتر کاظمی آشتیانی ابلاغ گردید

    Home  /  جشن  /  توسط رئیس جمهور؛ اساسنامه جایزه دکتر کاظمی آشتیانی ابلاغ گردید

توسط رئیس جمهور؛ اساسنامه جایزه دکتر کاظمی آشتیانی ابلاغ گردید Image

توسط رئیس جمهور؛ اساسنامه جایزه دکتر کاظمی آشتیانی ابلاغ گردید

صد کادو: رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه جایزه زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی که در جلسه ۸۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است را برای اجرا ابلاغ نمود.

به گزارش صد کادو به نقل از مهر، اساسنامه «جایزه زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی» که برمبنای مصوبه جلسه ۴۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ شورای معین؛ در جلسه ۸۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است توسط آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا ابلاغ گردید.
مشروح ابلاغ اساسنامه به شرح زیر است:
ماده ۱- تعریف جایزه
جایزه زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی که در این اساسنامه به اختصار «جایزه» نامیده می شود، جایزه ای علمی و فناورانه در عرصه درمان ناباروری، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
محوریت اصلی جایزه، شناسایی، معرفی و تقدیر از بالاترین دانشمندان و فناوران این حوزه در جهان با اولویت کشورهای منطقه، همسو و جهان اسلام است. این امر بوسیله ارزیابی طرح های علمی و فناورانه و اعطای جایزه به دانشمندان و متخصصین برتر صورت می گیرد. عنوان انگلیسی جایزه Kazemi Prize است.

ماده ۲- دوره زمانی جایزه
دوره زمانی اعطای جایزه بصورت سالانه است و به یک نفر شخص حقیقی یا حقوقی، یا بیشتر با تصویب شورای سیاست گذاری، اعطا می شود.

ماده ۳- اهداف جایزه
الف – شناسایی، معرفی و قدردانی از دانشمندان و فناوران برتر در عرصه درمان ناباروری، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
ب- شناساندن توانمندی های علمی و فناورانه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ها
ج- زمینه سازی برای ایجاد ارتباط بین دانشمندان و فناوران این حوزه در جهان، با اولویت کشورهای منطقه، همسو و جهان اسلام
د – ایجاد رقابت بین دانشمندان و متخصصین این حوزه برای جهاد علمی و ارائه طرح های نوآورانه و مؤثر.

ماده ۴- ارکان جایزه
ارکان جایزه عبارتند از:
شورای سیاست گذاری
کمیته علمی اجرایی
ماده ۵- شورای سیاستگذاری جایزه
شورای سیاستگذاری جایزه، مسئولیت تصویب سیاست های اصلی جایزه را بر عهده دارد و اعضای آن عبارتند از:
۱- رییس جهاد دانشگاهی (رئیس شورا)
۲- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور یا معاون ذی ربط
۳- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ذی ربط
۴- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ذی ربط
۵- دو نفر از اعضای حقیقی که از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
۶- رییس پژوهشگاه رویان (دبیر شورا)

تبصره: بخشنامه داخلی و ضوابط انتخاب برگزیدگان، به تصویب شورای سیاستگذاری می رسد.

ماده ۶- کمیته علمی – اجرایی
کمیته علمی – اجرائی مسئولیت پیشنهاد فاکتورهای ارزیابی طرح ها به شورای سیاست گذاری، ارزیابی طرح ها و اجرای پروسه اعطای جایزه را بر عهده دارد. اعضای این کمیته عبارتند از:
۱- رییس پژوهشگاه رویان (رئیس کمیته)
۲- معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان
۳- سه نفر عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان یا سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی به انتخاب شورای سیاست گذاری

تبصره: ضوابط و نظام داوری بنا به پیشنهاد رییس شورای سیاستگذاری و توسط شورای مذکور تصویب خواهد شد.
ماده ۷– نهادهای نامزدکننده
برای هر دوره؛ کمیته علمی – اجرائی از میان نامزدهای معرفی شده از طرف نهادهای حقوقی و حقیقی از بین دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی، فرهنگستان ها، نهادهای علمی و فناوری بین المللی و دانشمندان برجسته جهان با اولویت کشورهای منطقه، همسو و جهان اسلام، افرادی را منتخب و جهت تصمیم نهایی به شورای سیاستگذاری اعلام می دارد. شورای مذکور از بین افراد معرفی شده؛ فرد مورد نظر را انتخاب و اعلام می کند.

ماده ۸- دبیرخانه
دبیرخانه، وظیفه پیگیری تصمیمات و اجرای مصوبات شورای سیاستگذاری را بر عهده دارد.

تبصره ۱: شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد رییس پژوهشگاه رویان و تأیید رییس شورای سیاستگذاری به تصویب شورای سیاستگذاری خواهد رسید.

تبصره ۲: دبیرخانه موظف است گزارش سالانه کلیه اقدامات و مصوبات مربوط به جایزه را به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه نماید.

ماده ۹- نوع و میزان جایزه
جایزه شامل: تندیس، لوح تقدیر و هدیه ویژه است که به فرد برگزیده تعلق می گیرد.

تبصره ۱: میزان و نوع هدیه ویژه در هر دوره توسط شورای سیاستگذاری تعیین و اعلام می شود.

تبصره ۲: شورای سیاستگذاری می تواند از مشارکت و حمایت سایر نهادهای ایرانی و اسلامی استفاده نماید.

ماده ۱۰- این اساسنامه در یک مقدمه، ۱۰ ماده و ۷ تبصره در جلسه ۸۸۶ مورخ ۲۴/‏۰۵/‏۱۴۰۲‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

سید ابراهیم رئیسی
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای توسط رئیس جمهور؛ اساسنامه جایزه دکتر کاظمی آشتیانی ابلاغ گردید بسته هستند Date | 12/09/2023