نگاهی آماری به هفدهمین رویداد فروش هنر مدرن و معاصر ایران بزرگانی که ناکام ماندند

    Home  /  جشن  /  نگاهی آماری به هفدهمین رویداد فروش هنر مدرن و معاصر ایران بزرگانی که ناکام ماندند

نگاهی آماری به هفدهمین رویداد فروش هنر مدرن و معاصر ایران بزرگانی که ناکام ماندند Image

نگاهی آماری به هفدهمین رویداد فروش هنر مدرن و معاصر ایران بزرگانی که ناکام ماندند

به گزارش صد کادو، شامگاه گذشته ـ ۳۰ تیرماه ـ حراج تهران با فروش ۲۱۱ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومانی به پایان رسید. در مجموع ۱۱ اثر بیشتر از پنج میلیارد تومان فروخته شد که تابلوی بدون عنوان سهراب سپهری بعنوان گران ترین اثر حراج ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان چکش خورد. دراین میان ۱۰ اثر که برخی به هنرمندان سرشناسی هم تعلق داشتند، به فروش نرسید.
به گزارش صد کادو به نقل از ایسنا، شب جمعه در هفدهمین حراج تهران با عنوان هنر مدرن و معاصر ایران، ۱۱۰ اثر در معرض فروش گذاشته شد.

آثار بالای پنج میلیارد حراج تهران کدام اند؟
نام هنرمندانی چون محمد احصائی، آیدین آغداشلو، ابولقاسم سعیدی، منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان، حسین زنده رودی، سهراب سپهری، کوروش شیشه گران در بین خالقان آثار حراج تهران دیده می شد. آثار این هنرمندان به بیشترین قیمت (بیشینه) و بالای پنج میلیارد تومان به فروش رسید.
اثری بدون عنوان از سهراب سپهری گران ترین اثر حراج تهران بود که برآورد بیشینه و کمینه قیمت فروش آن ۱۷-۱۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود اما در نهایت به مبلغ ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

بعد از اثر سهراب سپهری، اثر دو لته ای از کوروش شیشه گران ۱۷ میلیارد تومان به فروش رسید. این درحالی بود که بر مبنای برآوردهای صورت گرفته بیشینه و کمینه فروش این تابلو ۱۵ تا ۱۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. اثر دیگری از سهراب سپهری هم با برآورد فروش میان ۱۲ تا ۱۴ میلیارد تومان، مبلغ ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.

پس از این سه اثر، اثر حسین زنده روی با عنوان «اندام» گران ترین اثر فروخته شده در حراج تهران بود که ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به فروش رسید. ارزیابی شده بود که این اثر ۱۱ تا ۱۳ میلیارد تومان چکش خواهد خورد.

اثر مربع و مثلث های منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان هم ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و طبق برآورد اولیه فروخته شد.

اثر آیدین آغداشلو هم در بیشینه قیمت پیشبینی شده خود، ۸ میلیارد تومان چکش خورد. بیشینه و کمینه فروش این اثر ۷ و ۸ میلیارد تومان پیشبینی شده بود.

ابوالقاسم سعیدی هم با اثری بدون عنوان در حراج تهران حضور پیدا کرده بود. ارزیابی شده بود که اثر او میان ۶ تا ۷ میلیارد تومان به فروش رسد که در نهایت با مبلغ ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان چکش خورد.
اثر عشق و محبت محمد احصائی هم همان گونه که ارزیابی شده بود با فروشی میلیاردی روبه رو شد. ارزیابی شده بود این اثر ۶ تا ۷ میلیارد تومان به فروش رود که ۷ میلیارد تومان چکش خورد. اثری از مسعود عربشاهی ۶ میلیارد تومان، تابلویی از مارکو گریگوریان ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون و اثر «تا اخر زمان» فرهاد مشیری هم ۵ میلیارد تومان فروخته شد.
اثر ابولقاسم سعیدی

منبع:

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای نگاهی آماری به هفدهمین رویداد فروش هنر مدرن و معاصر ایران بزرگانی که ناکام ماندند بسته هستند Date | 22/07/2023