یادداشت وارده؛ براندازان ایران ستیز و خواب های آشفته

    Home  /  جشن  /  یادداشت وارده؛ براندازان ایران ستیز و خواب های آشفته

یادداشت وارده؛ براندازان ایران ستیز و خواب های آشفته Image

یادداشت وارده؛ براندازان ایران ستیز و خواب های آشفته

صد کادو: به گزارش صد کادو، اسلام و تشیع همچون عاملهای مهم هویت ملی و فرهنگی ایران است. اسلام در این کشور عاریتی نیست. زبان و ادبیات و فرهنگ و شعر و نثر و دانش و سنت های ملی این کشور با اسلام پیوند خورده است.

به گزارش صد کادو به نقل از مهر، حسن انصاری پژوهشگر حوزه تاریخ اسلامِ مؤسسه مطالعات پیشرفته پرینستون و عضو شورایعالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی و نویسنده کتاب هایی چون «بررسی های تاریخی در حوزه اسلام و تشیع»، «گنج پنهان، شرح احوال و آثار علامه مرحوم سیدعبدالعزیز طباطبایی یزدی» و مصحح کتاب هایی چون «التفصیل لجمل التحصیل» اثر سلیمان بن عبدالله خراشی و «شرح المقدمة فی الکلام» اثر ابوالقاسم عبدالرحمان بن علی حسینی، در تازه ترین یادداشت خود واکنشی داشته است به توهمات بعضی از دشمنان ملک و میهن.
این یادداشت را در ادامه بخوانید:
براندازان ایران ستیز خواب های آشفته زیاد می بینند. یکی این که گمان می کنند اسلام و تشیع آینده ای در ایران ندارد. یکیشان را دیدم اخیرا نوشته ایران هیچ آینده ای در اسلام ندارد. خیلی مضحک است. دست کم اگر ۲۵۰۰ سال تاریخ ایران از دوران هخامنشی را در نظر بگیریم حدود ۱۴۰۰ سال آن متعلق به دوران اسلامی است. در مقایسه با تاریخ پیشا اسلامی هر دانشجوی تاریخ می داند که بخش بسیار مهم از تاریخ تمدنی و فرهنگی و سیاسی ایران متعلق به همین دوره اسلامی ایران است. عامل پایداری ایران در مقابل حمله مغولان همین اسلام بود و عامل پایداری ایران در مقابل سلطنت عثمانی، عناصر ملی و دینی حاکم بر دولت ملی و شیعی صفوی بود. مشروطیت ایران هم بدون فتوا و حمایت مرجعیت شیعه سامان نمی گرفت. دوران دفاع مقدس در مقابل تجاوز صدام جنایتکار هم با رشادت هایی که ریشه در حس ملی و دینی و مذهبی داشت شکل گرفت و مانع از دست رفتن بخشی از خاک میهن شد.
نه عزیز؛ اسلام و تشیع همچون عاملهای مهم هویت ملی و فرهنگی ایران است. اسلام در این کشور عاریتی نیست. زبان و ادبیات و فرهنگ و شعر و نثر و دانش و سنت های ملی این کشور با اسلام پیوند خورده. کار این حکومت و آن حکومت هم نیست. ریشه اش به هزار و چهار صد سال پیش می رسد. این اسلام و دامنه گسترده آن از مرز چین تا جنوب اروپا بود که باعث شد برای قرن ها فرهنگ ایرانی با استفاده از امکانات تمدنی و دینی اسلام در سراسر سرزمین مسلمانان به انحای مختلف گسترش یابد و بر تمدن های ملل دیگر مسلمان تأثیرات درازدامن بگذارد و خود تبدیل به یک فرهنگ جهانی شود. کمی تاریخ بخوانید. ادبیات بخوانید.

منبع:

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای یادداشت وارده؛ براندازان ایران ستیز و خواب های آشفته بسته هستند Date | 07/10/2022