حسن انصاری مطرح كرد؛ چیزی بعنوان ۲۵۰۰ سال تاریخ شاهنشاهی نداریم

    Home  /  جشن  /  حسن انصاری مطرح كرد؛ چیزی بعنوان ۲۵۰۰ سال تاریخ شاهنشاهی نداریم

حسن انصاری مطرح كرد؛ چیزی بعنوان ۲۵۰۰ سال تاریخ شاهنشاهی نداریم Image

حسن انصاری مطرح كرد؛ چیزی بعنوان ۲۵۰۰ سال تاریخ شاهنشاهی نداریم

به گزارش صد کادو محمدرضا پهلوی خویش را شاهنشاه آریامهر می خواند و شاهنشاهی اش را میراث ۲۵۰۰ ساله. ما در ایران چیزی بعنوان ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی نداریم. حتی ۲۵۰۰ سال شاهی هم نداریم.

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: حسن انصاری پژوهشگر حوزه تاریخ اسلامِ مؤسسه مطالعات پیشرفته پرینستون و عضو شورایعالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی و نویسنده کتاب هایی چون «بررسی های تاریخی در حوزه اسلام و تشیع»، «گنج پنهان، شرح احوال و آثار علامه مرحوم سیدعبدالعزیز طباطبایی یزدی» و مصحح کتاب هایی چون «التفصیل لجمل التحصیل» اثر سلیمان بن عبدالله خراشی و «شرح المقدمة فی الکلام» اثر ابوالقاسم عبدالرحمان بن علی حسینی، در یادداشتی کوتاه به ذکر یک مساله مهم در تاریخ معاصر ایران پرداخته است.
این یادداشت را در ادامه بخوانید:
محمد رضا پهلوی خویش را «شاهنشاه آریامهر» می خواند و شاهنشاهی اش را میراث ۲۵۰۰ ساله. ما در ایران چیزی بعنوان ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی نداریم. حتی ۲۵۰۰ سال شاهی هم نداریم. پس از اسلام و عصر شاهنشاهی ساسانی، اولین شاه ایران که تا اندازه ای برخی سنت های کهن شاهنشاهی عصر ساسانی را نمایندگی می کرد، شاه اسماعیل بود.
قبل از آن ما سلطان داشتیم اما شاه در سنت کهن شاهی نداشتیم. اگر بعضی از آل بویه و یا حاکمانی محلی مانند آل مأمون خوارزمشاه از این لقب استفاده می کردند این لقب ربطی به مفهوم و سنت شاهی و شاهنشاهی در عصر ساسانی ندارد. سنت شاهی در قالب جدید خود در ایران اسلامی با صفویه شروع شد و با قاجار ادامه یافت. هر دو سلسله هم مشروعیتشان را از مذهب اثنی عشری می گرفتند و برای قرن ها دوام آوردند. «شاهنشاه آریامهر» این نکته اساسی را به درستی درنیافت و عمر «شاهنشاهی» اش کوتاه شد.
اگر امروز پهلوی ستایان در فراخوان های سیاسی شان با همه عِدّه و عُدّه شان و با همه امکاناتشان، چند ده نفری را هم نمی توانند از مردم فراخوانند سرّش در نکته ای است که گفتم. مردم عزیز ما به درستی و با آگاهی قدر فرهنگ و سنت ملی و دینی شان را می شناسند و سهم فرهنگ دینی شان را در تحکیم وحدت ملی و تمامیت ارضی می دانند. آگاهی ملی را دست کم نگیرید.

منبع:

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای حسن انصاری مطرح كرد؛ چیزی بعنوان ۲۵۰۰ سال تاریخ شاهنشاهی نداریم بسته هستند Date | 16/07/2022