کتاب چالش ها و افق های فرارو ترجمه شد

    Home  /  جشن  /  کتاب چالش ها و افق های فرارو ترجمه شد

کتاب چالش ها و افق های فرارو ترجمه شد Image

کتاب چالش ها و افق های فرارو ترجمه شد

صد کادو: ایرنا- کتاب «چالش ها و افق های فرارو» تألیف دکتر «عبده عبود»، توسط دکتر «تورج زینی وند» استاد تمام و عضو هیأت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی، «محسن امیری» و «مُنا سرخه» به فارسی ترجمه شد.
مترجم این کتاب و عضو هیات علمی دانشگاه رازی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا، اظهار نمود: این کتاب به دنبال این است تصویری روشن از ادبیات تطبیقی عرضه نماید و بتواند به ادبیات و فرهنگ عربی خدمت مهمی کند.
دکتر «تورج زینی وند» اضافه کرد: این کتاب نقش و رسالت اصلی پژوهش های ادبیّات تطبیقی در پرداختن به موضوعات و مسائل نوین و امروزی ادبیات عربی را تبیین می کند.
به گفته این پژوهشگر، ادبیات تطبیقی دانش جدید و روشمند است که به بررسی تعاملات ادبی، فرهنگی و اجتماعی میان ملتها و نیز حوزه مطالعات میان رشته ای می پردازد، به عبارت دیگر ادبیات تطبیقی دانشی بینا، زبانی، بینا فرهنگی و بینا رشته ای است.
زینی وند یادآور شد، نویسنده در این اثر به تحلیل مباحث و جریان هایی پرداخته است که کمتر از طرف دیگر پژوهشگران با این دقت و ژرف نگری مورد تحلیل قرار گرفته است.
مباحثی همچون چالش ها و دشواری های دانش ادبیات تطبیقی در جهان عرب، اهمیت دانش ادبیات تطبیقی در گسترش گفت و گوهای فرهنگی و تمدنی، نقد رویکردها و نظریه های ادبیات تطبیقی، ادبیات تطبیقی و نقد ترجمه ادبی و تبیین جایگاه آن در گسترش تعاملات فرهنگی و مساله جهانی شدن ادبیات عربی، نظریه پذیرش و دریافت ادبیات آلمانی در جهان عرب همچون موارد مطرح گردیده است.
این کتاب تالیف دکتر عبده عبود استاد برجسته دانشگاه های سوریه است، این پژوهش یکی از آثار برجسته شاخص و نوین در زمینه دانش ادبیات تطبیقی و مسایل در رابطه با آن در جهان عرب است.
منبع:

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای کتاب چالش ها و افق های فرارو ترجمه شد بسته هستند Date | 09/06/2022