سمپوزیوم آرمان شهر کودکان

    Home  /  جشن  /  سمپوزیوم آرمان شهر کودکان

سمپوزیوم آرمان شهر کودکان Image

سمپوزیوم آرمان شهر کودکان

دبیر نشریه آرمان شهر کودکان اظهار داشت: دومین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان با رویکرد تبیین و بررسی شهر دوستدار کودک در آبان ماه ۱۴۰۱ در شهر تهران برگزار می گردد.
به گزارش ایسنا، سیدکاظم سیدمراد ضمن اشاره به اهداف و دستاوردهای برگزاری این سمپوزیوم بیان نمود: سمپوزیوم آرمان شهر کودکان با اهداف بررسی طرح های علمی و پژوهشی دانشگاهی، افزایش دانش علمی و فنی به ذی نفعان و تصمیم گیرندگان، ارزیابی و ظرفیت سازی پروژه ها با رویکرد بهره برداری و سرمایه گذاری بخش خصوصی، و تبیین و بررسی شهر دوستدار کودک برگزار می گردد.
او اظهار داشت: سمپوزیوم بین المللی که در هر سال یک مرتبه برگزار می شود، فرصتی کلیدی برای متخصصان کودکان، برنامه ریزان شهری، مددکاران اجتماعی، دانشگاهیان، طراحان و سیاست گذاران برای به اشتراک گذاشتن دانش، عملکرد خوب و یافته های پژوهشی از رشته های مختلف است که برای هدف مشترک مهم هستند. ایجاد شهرهای دوستدار کودک مهم ترین جنبه این سمپوزیوم است.
سیدمراد اضافه کرد: ما این کار را با عرضه بسترهای ارتباطی برای جوامع موردعلاقه (دانشگاهان، شاغلین، مقامات (محلی) و مبارزان حقوق کودکان) انجام می دهیم که در آن، آنها می توانند تحقیقات خویش را منتشر کنند و اقدامات خوبی را برای ایجاد شهرهای واقعاً دوستدار کودک توسعه دهند.
سیدمراد همینطور اضافه کرد: تریبونی برای بیان چالش ها و امکان همفکری برای عرضه راهکار مسائل کودکان می تواند نقشی اثرگذار و گره گشا برای فعالان این حوزه در تعامل با بخش دولتی و سیاست گذار فراهم آورد.
او ضمن اشاره به بخش مقالات و مسابقه عکاسی ابراز کرد: دانشجویان سراسر کشور جهت ارسال مقالات و رساله های خود و همینطور علاقه مندان شرکت در مسابقه عکاسی می توانند مطابق با آئین نامه های اجرایی آثار خویش را در مهلت مقرر ارسال نمایند.
رئیس سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان افزود: سمپوزیوم می خواهد تا با بخش های متعدد و متمایز خود بخش عمده ای از فعالان حوزه کودک را طی مدت برگزاری رویداد گردهم آورد.
سیدمراد در انتها به تشریح محورهای سمپوزیوم پرداخت و اظهار داشت: چارچوب استراتژی طراحی و برنامه ریزی شهرهای دوستدار کودک، جایگاه و حقوق کودکان در شهرها و روستاها، ایمنی محیطی و اجتماعی کودکان و نوجوانان محورهای برگزاری این سمپوزیوم هستند.
آدرس سایت این سمپوزیوم Kids-us.ir است.

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای سمپوزیوم آرمان شهر کودکان بسته هستند Date | 24/04/2022

categories & tags