برای تحقق شعار سال در حوزه ICT ؛ واحدهای صنعتی باید بخش تحقیق و توسعه را به ساختار خود اضافه کنند

    Home  /  جشن  /  برای تحقق شعار سال در حوزه ICT ؛ واحدهای صنعتی باید بخش تحقیق و توسعه را به ساختار خود اضافه کنند

برای تحقق شعار سال در حوزه ICT ؛ واحدهای صنعتی باید بخش تحقیق و توسعه را به ساختار خود اضافه کنند Image

برای تحقق شعار سال در حوزه ICT ؛ واحدهای صنعتی باید بخش تحقیق و توسعه را به ساختار خود اضافه کنند

به گزارش صد کادو سندیکای صنعت مخابرات ایران در جهت تحقق شعار سال جاری با عنوان تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین پیشنهاد کرد که واحدهای صنعتی بخش تحقیق و توسعه را به ساختار خود اضافه کنند.
به گزارش صد کادو به نقل از سندیکای صنعت مخابرات ایران، در جهت تحقق شعار سال جاری با عنوان «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»، سندیکای صنعت مخابرات ایران در نامه پیشنهادی به وزارت صنعت معدن و تجارت، تصریح کرد که بسترسازی برای اجرای این موارد، زمینه رشد شرکتهای تحقیق و توسعه و نهایتا تبلور صنایع تولیدی حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات را مهیا خواهد ساخت. در این نامه که با امضای فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت مخابرات خطاب به کیوان گردان، مدیرکل صنایع تجهیزات برقی و الکترونیکی وزارت صمت تهیه شده، آمده است: «پیرو مذاکرات قبلی با جنابعالی برای ساماندهی بهتر صنایع مخابراتی و فناوری اطلاعات و بهره مندی از فرصت شعار سال پیشنهاد اولیه این سندیکا به شرح زیر اعلام می شود. شرایط فعلی صدور گواهی و دریافت پروانه در وزارت صمت سه نوع گواهی در رابطه با تحقیق و تولید صادر می شود که عبارت از پروانه بهره برداری تولید، پروانه تحقیق و توسعه و گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه هستند. دریافت پروانه تحقیق و توسعه منوط به داشتن پروانه بهره برداری تولید است و داشتن پروانه تحقیق و توسعه برای واحدهای صنعتی اختیاری است (اجباری نیست) و همینطور برای صدور گواهی تولید بدون کارخانه، داشتن پروانه تحقیق و توسعه که لازمه تولید بدون کارخانه است، الزامی نیست. پیشنهادات برای دانش بنیان شدن صنایع، باید واحدهای صنعتی فعلی بخش تحقیق و توسعه را به ساختار خود اضافه کنند، ازاین رو پروانه تحقیق و توسعه از اختیاری به الزامی تبدیل گردد. همینطور پیشنهاد می شود در صدور پروانه های بهره برداری تولید آتی، داشتن پروانه تحقیق و توسعه از پیش نیازهای اصلی تلقی شود و برای صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه هم داشتن پروانه تحقیق و توسعه در رشته مربوطه، الزامی شود. این پیشنهادات می تواند: ۱- زمینه رشد شرکتهای تحقیق و توسعه فراهم می شود. ۲- صنایع تولیدی، زاییده شرکتهای تحقیق و توسعه خواهند شد. ۳- شرکت هایی که بخواهند در عرصه تولید بدون کارخانه فعالیت کنند، از بخش تحقیق و توسعه که پیشران تولید است برخوردار خواهند شد. در این نامه تاکید شده که «در یک جلسه حضوری پیرامون موضوعات فوق گفتگو و نحوه همکاری این سندیکا با آن اداره کل جهت تحقق شعار سال برای صنایع ICT تدوین خواهد شد.»

منبع:

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای برای تحقق شعار سال در حوزه ICT ؛ واحدهای صنعتی باید بخش تحقیق و توسعه را به ساختار خود اضافه کنند بسته هستند Date | 21/04/2022