نظامی در آینه سخن اهل فرهنگ و هنر ایران ، ۲ رجعت به حکیم نظامی، ما را وارد مدار فرهنگ می کند

    Home  /  جشن  /  نظامی در آینه سخن اهل فرهنگ و هنر ایران ، ۲ رجعت به حکیم نظامی، ما را وارد مدار فرهنگ می کند

نظامی در آینه سخن اهل فرهنگ و هنر ایران ، ۲ رجعت به حکیم نظامی، ما را وارد مدار فرهنگ می کند Image

نظامی در آینه سخن اهل فرهنگ و هنر ایران ، ۲ رجعت به حکیم نظامی، ما را وارد مدار فرهنگ می کند

به گزارش صد کادو استاد ارتباطات و روزنامه نگاری اظهار داشت: رجعت به بزرگان ادبیات همچون حکیم نظامی، ما را وارد مدار فرهنگ می کند و به هویت می رساند.
یونس شکرخواه روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار کتاب ایرنا با اشاره به جایگاه حکیم نظامی اظهار داشت: اصلی ترین مسئله در بررسی آثار این شاعر پارسی، ساختار تصویری و دراماتیک است و از منظر ارتباطات، این ساختار نه فقط مضمون فرهنگی دارد بلکه در آنها، آمادگی مطلقی را برای درام و سینما و تئاتر می توان یافت.
وی تصریح کرد: بازگشت به بزرگانی چون نظامی، ما را وارد مدار فرهنگ می کند که مانند لبه های یک ستاره می تواند روشنایی بوجود آورد.
این استاد ارتباطات و روزنامه نگاری توضیح داد: هفت پیکر یا خمسه نظامی را ببینید؛ این ها محصولات و متونی هستند که فرامتن ها را به ما منتقل می کنند. شاهنامه فردوسی، دیوان حافظ و تاریخ بیهقی را یکجور می توانید ببینید که هر کدام از این آثار دارای درام، صوت و وزن هستند.
شکرخواه تصریح کرد: باید با بررسیو مطالعه این آثار پرسش هایی مطرح نماییم که چطور پس از ۸ قرن می توانیم مولوی را بخوانیم و تاثیر بگیرم؛ این آثار چگونه توانستند اساتیدی همچون محمدرضا شفیعی کدکنی را درگیر حاشیه نویسی و بازبینی مولوی کنند.
وی اشاره کرد: بزرگان ادب هرکدام به طریقی اثر خودرا تولید کردند و به امروز رساندند. چگونه می شود که در یکی از این آثار نجوم می بینیم و در یکی فلسفه و تاریخ؟ این بزرگان چطور به این قواعد رسیدند و چطورخود رابازنمود دادند؟ اینجا بحث تکنیک و فرم است و بدون فرم نمی توانید درباره معنا صحبت کنید.
این استاد ارتباطات اظهار داشت: وقتی این بازنمودها را می بینید مسیر تولید، مصرف، قاعده مندشدن و بازنمایی، شما را به هویت می رساند؛ این هویت به مفهوم ملزوم کردن به امروز نیست بلکه به مفهوم شناکردن در جزیی از اقیانوس ادبی و فرهنگی است که ما در تاریخ داشتیم.
منبع:

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای نظامی در آینه سخن اهل فرهنگ و هنر ایران ، ۲ رجعت به حکیم نظامی، ما را وارد مدار فرهنگ می کند بسته هستند Date | 25/02/2022