گونه های زبانی ایران از کجا آمده اند؟

    Home  /  جشن  /  گونه های زبانی ایران از کجا آمده اند؟

گونه های زبانی ایران از کجا آمده اند؟ Image

گونه های زبانی ایران از کجا آمده اند؟

به گزارش صد کادو عضو گروه زبان و گویش های رایج پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اظهار داشت: گونه های زبانی ایران از پنج خانواده زبانی برآمده اند.
به گزارش صد کادو به نقل از ایسنا، رضا امینی دکتری زبان شناسی در گردهمایی علمی هفته پژوهش که از طرف پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حال برگزاری است، به پروژه اطلس زبانی ایران اشاره نمود که بیش از ۴۰۰ نام تا کنون در آن برای گونه های زبانی ثبت شده است و اظهار داشت: گونه های زبانی ایران برآمده از پنج خانواده زبانی شامل، هند و اروپایی، زبان های سامی، زبان های ترکی تبارآلتایی، زبان های قفقازی و زبان های دراویدی است.
وی در سخنرانی با موضوع «نام دهی گونه های زبانی: ملاحظات زبانی و غیرزبانی»، به چرایی و اهمیت نام و دشواری نام گذاری، ملاحظات زبانی دسته بندی و تعیین نام گونه های زبانی و ملاحظات غیرزبانی در تعیین نام گونه های زبانی و تشریح هر یک پرداخت.

اطلس زبانی ایران در دست تهیه
مژگان اسماعیلی ـ رئیس پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ـ نیز دستاوردهای این پژوهشکده را تشریح نمود و اظهار داشت که ۳۱ طرح پژوهشی در حال انجام است.
پونه مصطفوی – عضو هیأت علمی و گروه زبان و گویش رایج پژوهشکده زبان شناسی کتیبه ها و متون – هم هدف اصلی این گروه را مستندسازی، بررسی و پاسداری از میراث زبانی شفاهی ایران ذکر کرد و از اجرای طرح ملی اطلس زبانی ایران که از سال ۱۳۹۴ برنامه ریزی آن شروع شده است، آگاهی داد.

کدام سکه ها و کتیبه ها در حال خوانش است؟
فریبا شریفیان ـ عضو هیأت علمی و گروه زبان های باستانی و متون کهن پژوهشکده زبان شناسی کتیبه ها و متون ـ نیز طرح های گنجینه سکه های ساسانی موزه شهرکرد، بررسی و پژوهش بر سکه های ساسانی نهاوند، قیاس میان گوی های اورارتویی بسطام با گوی های ساسانی، بررسی مُهرهای نشان ساسانی و مستندسازی سکه های قبل از اسلام موزه و مخزن کرمان را طرح های موظفی این پژوهشکده در سال پژوهشی گذشته اعلام نمود و درباره تهیه طرح ملی اطلس کتیبه های ایران که شامل کتیبه های غیرمنقول و کتیبه های منقول مشتمل بر مُهر، گِل، سکه، آجرنوشته، سفال نوشته و گِل نوشته است، توضیحاتی داد.
وی ادامه داد: بعد از تکمیل شناسنامه کتیبه های غیرمنقول و منقول که شامل اطلاعات دیرینه شناسی حرف نویسی، آوانویسی و ترجمه کتیبه ها است، اطلاعات شناسنامه ها وارد سایت ساترا خواهد شد.
شریفیان از مطالعه و پژوهش روی مجموعه سکه های ساسانی موزه بانک ملی ایران، پژوهش و مستندسازی سکه های قلعه فلک الافلاک لرستان و هنر مُهرسازی در دوران ساسانی بعنوان طرح های پژوهشی خارج از مرکز یاد کرد که پیشرفت قابل توجهی داشته اند.
نادرکریمیان سردشتی ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در تشریح موضوع شناخت اصول و مبانی خط ثلث، مواردی را درباره شناخت این خط، پیشینه آن، اصول و مبانی خط ثلث بیان کرد.
او با اشاره به برخی کتیبه های ثلث موجود، از عبدالله صرفی، ارغون کاملی و محمدرضا امامی بعنوان ثلث نویسان و کتیبه نگاران ایرانی نام برد و از میان ثلث نویسان و کتیبه نگاران دوره معاصر به عبدالحمید ملک الکلامی سقزی، محمدعلی غروی کاتب و احد نجفی اشاره نمود و از میان ثلث نویسان و کتیبه نگاران جهان اسلام از حمدالله آماسی، راسم افندی و ابراهیم الرفاعی یاد کرد.

منبع:

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای گونه های زبانی ایران از کجا آمده اند؟ بسته هستند Date | 18/12/2021