پیگیری وضعیت چهار صنف؛ ثبت قانونی تهیه کنندگان سینما به کجا رسید؟

    Home  /  جشن  /  پیگیری وضعیت چهار صنف؛ ثبت قانونی تهیه کنندگان سینما به کجا رسید؟

پیگیری وضعیت چهار صنف؛ ثبت قانونی تهیه کنندگان سینما به کجا رسید؟ Image

پیگیری وضعیت چهار صنف؛ ثبت قانونی تهیه کنندگان سینما به کجا رسید؟

صد کادو: ۴ تشکیلات تهیه کنندگان سینمای ایران کد شناسه خودرا دریافت کرده اند اما اتحادیه تهیه کنندگان همچنان برای ثبت قانونی اقدامی نکرده است.

به گزارش صد کادو به نقل از مهر، بحث ثبت قانونی صنوف خانه سینما در یکی از وزارت خانه های مربوطه همچون وزارت کشور و یا وزارت کار و امور اجتماعی چند سالی است که مورد بحث قرار گرفته، هرچند این مساله توسط گروهی از سینماگران مورد استقبال قرار گرفته و توسط گروه دیگر نفی شده است، اما تا امروز ۲۱ صنف مراحل ثبت قانونی خودرا پشت سر گذاشته اند.
از جمله صنوفی که در سینمای ایران از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و می توان گفت نبض اصلی تولید و اقتصاد را در سینما برعهده گرفته اند، تهیه کنندگان هستند. صنف بسیار مهمی که تازه چند سالی است که به یکپارچگی رسیده و زیر چتر اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران فعالیت می نمایند.
اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران دارای ۴ تشکیلات شامل انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران (ثبت در وزارت کار)، جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران (ثبت در وزارت کشور)، انجمن صنفی تهیه کننده کارگردانان سینمای ایران (ثبت در وزارت کار) و انجمن صنفی تهیه کننده فیلم ایران (ثبت در وزارت کار) است که هرکدام بصورت جداگانه کد شناسه ملی دریافت کرده اند.
مساله قابل توجه این است که هرچند هرکدام از این تشکیلات کد شناسه خودرا دریافت کرده اند، اما به جهت اینکه بتوانند بصورت قانونی در رویدادهایی مانند انتخابات خانه سینما شرکت نمایند، اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران باید بصورت جداگانه برای دریافت کد شناسه ملی و ثبت قانونی اقدام نماید.
شواهد نشان میدهد هرچند اتحادیه تهیه کنندگان به خوبی می داند در صورتیکه ثبت قانونی نشود نمی تواند در هیچکدام از انتخابات خانه سینما شرکت کند، اما همچنان اقدامی برای این امر انجام نمی دهد، البته این امکان نیز وجود دارد که اتحادیه دراین زمینه همچنان به جمع بندی نهایی نرسیده باشد.
با توجه به اختلافاتی که برای ثبت قانونی صنوف در سینمای ایران وجود دارد باید دید درنهایت صنوف باقی مانده برای ثبت قانونی اقدام می کنند یا خیر.

منبع:

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای پیگیری وضعیت چهار صنف؛ ثبت قانونی تهیه کنندگان سینما به کجا رسید؟ بسته هستند Date | 19/11/2021