ایسپا بررسی كرد چند درصد مردم مطالب مربوط به كرونا را از فضای مجازی پیگیری می كنند؟

    Home  /  جشن  /  ایسپا بررسی كرد چند درصد مردم مطالب مربوط به كرونا را از فضای مجازی پیگیری می كنند؟

ایسپا بررسی كرد چند درصد مردم مطالب مربوط به كرونا را از فضای مجازی پیگیری می كنند؟ Image

ایسپا بررسی كرد چند درصد مردم مطالب مربوط به كرونا را از فضای مجازی پیگیری می كنند؟

صد كادو: نتایج یكی از نظرسنجی های جدید ایسپا نشان میدهد ۳۳٫۱ درصد مردم اصلا مطالبی را كه در شبكه های اجتماعی مجازی درباب كرونا منتشر می شود، پیگیری نمی كنند.
به گزارش صد كادو به نقل از ایسنا، مركز افكارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در یك نظرسنجی از مردم پرسیده است: «شما تا چه حد مطالبی كه در شبكه های اجتماعی مجازی درباب كرونا منتشر می شود را پیگیری می كنید؟»
یافته های این نظرسنجی نشان می دهد: ۲۹.۵ درصد از شهروندان به میزان زیاد، ۱۳.۱ درصد تا حدودی و ۲۴.۲ درصد به میزان كم مطالبی كه در شبكه های اجتماعی مجازی (مانند تلگرام و واتساپ و اینستاگرام و سروش…) درباب كرونا منتشر می شود را پیگیری می كنند. همین طور ۳۳.۱ درصد از شهروندان بیان كرده اند اصلاً مطالب را پیگیری نمی كنند.
یافته های مقایسه ای نشان می دهد: جوانان بیشتر از دیگر گروه های سنی و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بیشتر از افراد غیر دانشگاهی مطالب انتشار یافته درباب كرونا را در شبكه های اجتماعی مجازی پیگیری می كنند.
این نظرسنجی به صورت تلفنی و با جامعه آماری افراد بزرگسال (بالای ۱۸ سال) در سطح ملی و حجم نمونه ۱۵۶۳ در تاریخ ۲۴ تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ به صورت خویش فرمایی توسط ایسپا اجرا شده است.
نتایج یك نظرسنجی دیگر ایسپا نشان میدهد اكثریت مردم (تقریباً ۸۰ درصد) رعایت سفارش های بهداشتی برای پیش گیری از شیوع ویروس كرونا را به اطرافیان متذكر می شوند.
در این نظرسنجی از پاسخگویان سوال شد: «معمولاً تا چه حد رعایت سفارش های بهداشتی برای پیش گیری از كرونا را به اطرافیان تان تذكر می دهید یا سفارش می كنید».
طبق نتایج، ۷۹.۹ درصد از شهروندان به میزان زیاد، ۸.۹ درصد تاحدودی و ۱۱ درصد به میزان كم رعایت سفارش های بهداشتی برای پیش گیری از كرونا را به اطرافیان شان تذكر می دهند. ۰.۲ درصد به این پرسش پاسخ ندادند.
یافته های مقایسه ای نشان می دهد: تفاوت معناداری بین گروه های مختلف (سن، جنس و تحصیلات) از حیث «توصیه پاسخگویان به اطرافیان درباب رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای پیش گیری از كرونا» وجود ندارد.
این نظرسنجی نیز به صورت تلفنی و با جامعه آماری افراد بزرگسال (بالای ۱۸ سال) در سطح ملی و حجم نمونه ۱۵۶۳ در تاریخ ۲۴ تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ به صورت خویش فرمایی توسط ایسپا اجرا شده است.

منبع:

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای ایسپا بررسی كرد چند درصد مردم مطالب مربوط به كرونا را از فضای مجازی پیگیری می كنند؟ بسته هستند Date | 22/04/2020