بازی های ایرانی در خانه، ۵ عمو زنجیرباف

    Home  /  جشن  /  بازی های ایرانی در خانه، ۵ عمو زنجیرباف

بازی های ایرانی در خانه، ۵ عمو زنجیرباف Image

بازی های ایرانی در خانه، ۵ عمو زنجیرباف

صد كادو: عمو زنجیرباف؟ بعله. زنجیر منو بافتی؟ بعله. پشت كوه انداختی؟ بعله. بابا اومده چی چی آورده؟ نخود و كشمش. بخور و بیا با صدای چی؟…
به گزارش صد كادو به نقل از ایسنا، برمبنای كتاب بازی های بومی و محلی نوشته مرتضی رضوانفر «شركت كنندگان در بازی «عمو زنجیرباف»، دست های یكدیگر را گرفته و یك نیم حلقه می سازند. دو نفر كه از قدرت و چابكی مناسبی برخوردار باشند بعنوان عمو زنجیرباف و سرگروه انتخاب می شوند و در دو سر این نیم حلقه قرار می گیرند، سرگروه با همراهی دیگر بازیكنان، سوالاتی را به صورت آهنگین از عمو می پرسد و عمو نیز پاسخ می دهد.
عمو زنجیرباف؟ بعله. زنجیر منو بافتی؟ بعله. پشت كوه انداختی؟ بعله. بابا اومده چی چی آورده؟ نخود و كشمش. بخور و بیا با صدای چی؟ با صدای گاو (یا صدای حیوانات دیگر)
تا عمو اسم حیوانی را می برد، سرگروه و سایر افراد صدای آنرا درآورده و از زیردست عمو و نفر دومی كه به او متصل است، عبور می كنند؛ بدین سبب نفر دوم پیچ خورده و كتف بسته می شود و نخستین حلقه زنجیر تشكیل می شود.
این كار آنقدر تكرار می شود تا همه بازیكنان غیر از عمو و سرگروه كتف بسته و زنجیر می شوند. سپس عمو از یك طرف و سر گروه از جانب دیگر زنجیر را می كشند تا دست دو بازیكن از افراد زنجیر جدا شود.
در انتهای بازی، این دو نفر باید جریمه شوند.»

منبع:

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای بازی های ایرانی در خانه، ۵ عمو زنجیرباف بسته هستند Date | 01/04/2020

categories & tags