در جلسه ستاد هماهنگی اجرای نقشه مهندسی فرهنگی مطرح شد حجم نگرانی ها از كروناویروس به نحوی نباشد كه مردم گرفتار اضطراب شوند

    Home  /  جشن  /  در جلسه ستاد هماهنگی اجرای نقشه مهندسی فرهنگی مطرح شد حجم نگرانی ها از كروناویروس به نحوی نباشد كه مردم گرفتار اضطراب شوند

در جلسه ستاد هماهنگی اجرای نقشه مهندسی فرهنگی مطرح شد حجم نگرانی ها از كروناویروس به نحوی نباشد كه مردم گرفتار اضطراب شوند Image

در جلسه ستاد هماهنگی اجرای نقشه مهندسی فرهنگی مطرح شد حجم نگرانی ها از كروناویروس به نحوی نباشد كه مردم گرفتار اضطراب شوند

به گزارش صد كادو دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مباحث اجتماعی روز ایران همچون ویروس كرونا اظهار داشت:  باید در كشور ضمن پیگیری سیاست های سلامت مراقبت كرد كه حجم نگرانی به نحوی نباشد كه مردم گرفتار اضطراب اجتماعی شوند و لزوم دارد كه در این حوزه و ایجاد سیاست رسانه ای منسجم در كشور تدبیری اندیشیده شود.
به گزارش صد كادو به نقل از ایسنا، دكتر سعیدرضا عاملی در جلسه چهارم ستاد هماهنگی اجرای نقشه مهندسی فرهنگی كه به ریاست دكتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، ضمن تبریك حلول ماه رجب به تبیین مسائل اجتماعی ماه های اخیر پرداخت و اظهار نمود: مسائل پیش آمده مشخص كرد كه در كشور احتیاج به سیاست رسانه ای هماهنگ برای بازنمایی مناسب تر از مسائل داریم.
وی ادامه داد: رسانه ها گاها در بازنمایی یا گرفتار اغراق می شوند؛ یا این همانی (بازنمایی صحیح) داشته و یا در بازنمایی مبتلا به اختلال می شوند و این مشكل باعث كاهش اعتماد عمومی یا اضطراب اجتماعی خواهد شد.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: با عنایت به این كه در مسائل اجتماعی، مردم ذینفع هستند باید هماهنگی مناسب تری در سیاست های رسانه ای در كشور داشت.
دكتر عاملی همینطور با اشاره به نتایج یك نظرسنجی ملی پیرامون مبحث شهادت شهید سپهبد سلیمانی، اظهار داشت: در نتایج این نظرسنجی ۹۵ درصد مردم ابراز داشته بودند كه با غم بزرگ رو به رو شده اند و بیشتر از ۸۵ درصد پاسخگویان هم اعلام نفرت نسبت به اقدام آمریكا داشتند و متعاقب آن هم مساله سانحه سقوط هواپیما و شهادت هموطنان به وجود آمد كه اطلاع رسانی در این موضوعات احتیاج به انسجام بیشتر در ساحت های مختلف رسانه ای كشور دارد.

دكتر عاملی با اشاره به كشته شدن تعداد دو هزار و ۶۲۲ نفر به علت ویروس كرونا در جهان، افزود: دو هزار و ۵۹۵ از این مرگ و میرها مربوط به كشور چین است و ۲۷ مورد مربوط به سایر نقاط جهان است كه شدت نگرانی بوجود آمده در جامعه ما همسطح مشكل در كشور ما نیست.
وی خاطرنشان كرد: باید در كشور ضمن پیگیری سیاست های سلامت؛ مراقبت كرد كه حجم نگرانی به نحوی نباشد كه مردم گرفتار “اضطراب اجتماعی” شوند و لزوم دارد كه در این حوزه و ایجاد سیاست رسانه ای منسجم در كشور تدبیری اندیشیده شود.
دكتر عاملی در حاشیه این جلسه هم اظهار نمود: در این نشست پیرامون مباحث اجتماعی روز ایران همچون ویروس كرونا نكاتی عرضه شد.
وی خاطرنشان كرد: بر مبنای نكات مطرح شده اجرای برنامه راهیان نور فعلا متوقف شده و برگزاری مراسم معنوی اعتكاف در دانشگاه های استان ها منوط به تایید و نظر وزارت بهداشت شده است.
نگرانی های اجتماعی باید متناسب با سطح مساله باشد

دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی همینطور اشاره به تعداد مرگ و میر ناشی از كرونا در جهان و مقایسه تعداد آن با ایران اظهار داشت: هراس عمومی در این حوزه در جامعه بوجود آمده است كه مناسب نمی باشد و نگرانی های اجتماعی باید متناسب با سطح مساله باشد.

وی ضمن تاكید بر ضرورت حساسیت برای رفع مشكل و رعایت نكات بهداشتی و پرهیز از برگزاری جلسات و اجتماعات غیر ضروری، اظهار داشت: در مورد تعطیلی دانشگاه ها و مراكز آموزشی نباید گذاشت نظام آموزشی- ضمن حفظ تدابیر بهداشتی- لطمه ببیند.

دكتر عاملی همینطور در مورد دستور جلسه ستاد هماهنگی مهندسی فرهنگی اظهار نمود: در این نشست چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ به تصویب رسید.
وی با اشاره به ضرورت تدوین ۲۳ سند ملی در مبحث فرهنگ بر مبنای سند مهندسی فرهنگی، اظهار داشت: تدوین و تصویب این اسناد باید یك فرآیند مشخص را بپیماید و محتوای اسناد هم باید ناظر به نیازها و مسائل جامعه باشد تا كمك به ارتقای فرهنگی جامعه كند.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینكه در فرآیند تدوین اسناد توجه به ذینفعان نقش محوری دارد، اظهار داشت: كمیته تخصصی در ساختار اسناد پیشبینی شده است كه مسئولیت آن با دستگاه محوری تدوین كننده سند است و سایر نهادهای مدنی هم در آن عضویت دارند.

وی افزود: در این كمیته اساتید و صاحبنظران حوزه فرهنگ هم حضور دارند و اجتماعی شدن سند از آن نقطه رقم خواهد خورد و ان شاءالله با اسناد با پذیرش اجتماعی بالاتر و مقبولیت دستگاه ها شاهد موفقیت بهتری در اجرا باشیم.

بر مبنای اعلام شورایعالی انقلاب فرهنگی، دكتر عاملی در انتها اظهار داشت: چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ در این نشست به تصویب رسید، با رویكرد مساله محوری و تنظیم اسناد از سمت ذی نفعان كه امیدواریم تأثیر مثبت در تدوین و اجرای اسناد را شاهد باشیم و در جلسه بعد تقسیم كار ملی برای تدوین اسناد را در دستور كار خواهیم داشت.

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای در جلسه ستاد هماهنگی اجرای نقشه مهندسی فرهنگی مطرح شد حجم نگرانی ها از كروناویروس به نحوی نباشد كه مردم گرفتار اضطراب شوند بسته هستند Date | 26/02/2020