فراخوان مقاله بیست و چهارمین همایش ملاصدرا (فلسفه و هنر)

    Home  /  جشن  /  فراخوان مقاله بیست و چهارمین همایش ملاصدرا (فلسفه و هنر)

فراخوان مقاله بیست و چهارمین همایش ملاصدرا (فلسفه و هنر) Image

فراخوان مقاله بیست و چهارمین همایش ملاصدرا (فلسفه و هنر)

صد كادو: بنیاد حكمت اسلامی صدرا بیست و چهارمین همایش از سلسله همایش های بزرگداشت حكیم ملاصدرا را با موضوع «فلسفه و هنر» برگزار می نماید. اساتید، صاحبنظران و پژوهشگران حوزه و دانشگاه می توانند با ارائه مقاله درباره‌ی موضوعات پیشنهادی یا دیگر موضوعات در رابطه با این حوزه، در همایش شركت نمایند. مقالات باید دارای محوریت فلسفی، رویكرد تبیینی و مضمون جدید باشند.
به گزارش صد كادو به نقل از ایسنا، علاقمندان می توانند مقالات خودرا به آدرس siprin@mullasadra.org در موضوع (subject) ارسال نمایند. این همایش در خرداد ماه سال ۹۹ برگزار می گردد.
مهلت ارسال چكیده مقالات تا ( ۱۶ فرودین ۹۹) و مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ (۲۳ اردیبهشت ۹۹) و همایش در روز یكشنبه (۱۱ خرداد ۹۹) برگزار می گردد.
موضوعات پیشنهادی عبارتند از؛
۱. فلسفه و سرشت هنر
ماهیت و چیستی هنر
هنر و عقلانیت
دیدگاههای فلسفی درباره‌ی منشأ و روش شناسی خلق آثار هنری
نظریه های ذات گرای فلسفی در تبیین هنر (محاكات، بیان، فرم و تجربه زیبایی شناسی)
فلسفه و معیار محاكات در هنر
هنرمند بمثابه تخیلگرـ صنعتگر
هنر آزاد و هنر متعهد
هنر سكولار و هنر دینی
جایگاه هنر در جهان آفرینش
جایگاه هنر در فلسفه و الهیات
هنر، معنویت و عرفان
رابطه‌ی هنر و زیبایی شناسی عرفانی
پیوند سه گانه‌ی هنرمند، اثر هنری و مخاطب و امكان تفاهم
هنر، فلسفه و كشف حقیقت
نسبت هنر با زیبایی و زشتی
۲. مقام خیال در فلسفه و هنر
هستی شناسی خیال در فلسفه و هنر
تناظر مراتب خیال و مراتب هستی
محدودیتهای عقل و گشایش نقش خیال
توافق عقل و خیال در هنر قدسی
هستی شناسی رؤیا در فلسفه و پیوند آن با هنر
تناظر مراتب رؤیا و مراتب هستی
خیال در اندیشه‌ی حكمای بزرگ مسلمان (فارابی، ابن سینا، سهروردی، ابن عربی، ملاصدرا و… )
۳. كاركرد هنر در فلسفه
سنجش و نقد نظریه‌ی «هنر برای هنر»
نقش هنر در تطور تاریخی فلسفه
هنر و رمزنگاری اندیشه های فلسفی
انعكاس جهانبینی فلسفی در هنر
رابطه‌ی خیال، رؤیا و آفرینش
هنر بمثابه زبان بین الاذهانی و میان فرهنگی
هنر در خدمت صلح و گفتگو
فلسفه‌ی هنر و شناخت فرهنگ و تمدن
كاربرد زیباشناختی زبان پارسی در بیان اندیشه های فلسفی
نقش تربیتی هنر در سنت اسلامی
هنر متعالی، فلسفه و ارزشهای دینی
جایگاه اندیشه های فلسفی در هنرهای شرقی و خاور دور (هند، چین، ژاپن و… )
هنر و تجلی كلمه‌ی الله در ادیان مختلف (رویكرد تطبیقی)
هنر و علوم پایه و ریاضی
اندیشه‌ی فلسفی و تكنیكهای مدرن (دیجیتال) خلق هنر
هنر، فلسفه و رفع معضلات اجتماعی
فلسفه، هنر و درمانگری مسائل روحی روانی
حكمت، زن، خانواده و هنر تدبیر منزل
۴. هنر در سنت فلسفی اشراقی
مظاهر و مصادیق هنر اسلامی
تطبیق مصادیق هنری ایرانی و شیعی
هنر در اندیشه‌ی خسروانی و حكمت ایرانی
هنر نزد فیلسوفان اشراقی غرب (پیشاسقراطیان، یونان، قرون وسطی، دوره‌ی معاصر)
پیوند اندیشه و هنر در شرق و خاور دور
هنر در آیینه‌ی حكمت متعالیه
آفرینش بمثابه هنر ربوبی
هنر و اخلاق متعالیه
هنر و علم النفس
هنر بمثابه زبان دین
مطالعه تطبیقی درباره‌ی مصادیق هنر دینی در ادیان مختلف
۵. خوانش فلسفی آثار هنری
خوانش اثر هنری و مرگ مؤلف
معناانگاری در آثار هنری
جامعه شناسی درك هنری
تأثیر تطور اندیشه ها و مكاتب فلسفی بر تطور تاریخی هنر
اندیشه های فلسفی در شاهكارهای ادبیات فارسی
اندیشه های فلسفی در امثال و حكم فارسی (بمثابه قطعات ادبی)
اندیشه های فلسفی در موسیقی مقدس
اندیشه های فلسفی در شاهكارهای معماری ایرانی
حكمت فلسفی و دینی در تمثال پردازی و خط نوشته های ایرانی
فلسفه و هنرهای آیینی ایرانی
تبلور حكمت شیعی در هنرهای معطوف به سوگواری (تعزیه، مقتلها، شمایل نگاری، نمایش و… )
وجوه زیبایی شناختی ادعیه و اذكار (بمثابه گزین گویه های ادبی مذهبی)
وجوه زیبایی شناختی متون مذهبی ایران باستان
ردپای حكمت ایرانی در كتیبه ها و سنگ نوشته های باستان
اندیشه های فلسفی در اسطوره های ایرانی
اندیشه های فلسفی در افسانه های فرهنگ شفاهی
۶. هنر در برنامه «فلسفه و كودك»
تفكرورزی و هوش هنری
هنر در خدمت تربیت كودك و نوجوان
تفكر نقادانه، هنر و فلسفه
فهم فلسفی كودك از هنر
اندیشه های فلسفی در اشعار و قصه های كودكانه
هنر و تبلور تفكر زنده انگارانه كودك
زیبایی شناسی و هنر در فلسفه و كودك
فلسفه همچون هنر زندگی در فلسفه و كودك
هنر خردورزی در فلسفه و كودك
هنر و خلاقیت فردی و اجتماعی كودك
هنر تربیت مبتنی بر فلسفه
جنبه های زیباشناختی انواع تفكر (تفكر انتقادی، تفكر خلاق و تفكر مراقبتی) در فلسفه و كودك
كاربرد هنر در برنامه‌ی فلسفه و كودك (نقاشی، داستان، شعر، موسیقی، فن بیان، فضاپردازی و… )
فلسفه و كودك و هنرهای چندرسانه یی مدرن (پویانمایی، فیلم، تلوزیون، بازیهای یارانه یی، فضای مجازی)
كاربرد هنر در آموزش مفاهیم دینی به كودك
تصویرپردازی در كتاب كودك (فلسفه و كودك)
زیباشناسی، فلسفه و مشاوره در فلسفه و كودك
هنر در متون حكمی ایران باستان و كاربرد آن در فلسفه وكودك
زیبایی شناسی محاوره­های فلسفی و كاربرد آن در فلسفه وكودك
آثار هنری با بن مایه فلسفی در برنامه فلسفه و كودك
در این فراخوان، علاوه بر مباحث نظری درباره‌ی هنر بنحو عام، تمامی شاخه ها و زیرمجموعه های هنر نیز مدنظر است، یعنی آنچه در سنت فلسفی ما از آن به «فن» یا «صناعت» تعبیر شده است؛ شامل ادبیات، موسیقی، هنرهای ترسیمی، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی و… همین طور منظور از واژه‌ی «اشراقی» مكاتب و فلاسفه یی است كه به روش اشراق در كسب حقیقت قائلند، نه مكتب «فلسفه اشراق» به طور خاص.
مقالات باید دارای ربط مستقیم به موضوع همایش، برخوردار از مضامین جدید و نگاهی تبیینی باشند و از نقل مكرر مطالب پیشین خودداری شود. مقالات توصیفی در اولویت دوم خواهند بود. مقالاتی كه ارتباط مستقیم با محور علمی همایش نداشته باشند، ارزیابی نخواهند شد.
اولویت با مقالاتی است كه بر اساس فرهنگ و اندیشه ایرانی ـ اسلامی به نگارش درآمده باشند.
در موضوعات میان رشته یی تمركز بر رویكرد فلسفی لازم است.
امكان چاپ مقالاتی كه با رعایت معیارها و محتوای علمی پژوهشی تألیف شده باشند، در نشریات علمی پژوهشی بنیاد حكمت اسلامی صدرا برقرار است.
مقالات به رایانامه (ایمیل) siprin@mullasadra.org ارسال شود. لطفاً در بخش موضوع (subject) عبارت «مربوط به همایش خرداد ۹۹» درج شود.
در خلاصه و اصل مقاله لازم است: الف) عنوان مقاله؛ ب) ارائه كننده مقاله؛ ج) رتبه دانشگاهی یا سطح تحصیلات و محل اشتغال علمی نویسنده؛ د) آدرس كامل پستی، تلفن تماس، پست الكترونیك و نمابر نویسنده ذكر شده باشد. به مقالات فاقد اطلاعات كامل ترتیب اثر داده نخواهد شد.
خلاصه مقاله حداكثر ۲۰۰ كلمه و اصل مقاله حداقل ۳۰۰۰ و حداكثر ۷۰۰۰ كلمه باشد.
برای تایپ مقالات از نرم افزار word و قلم نازنین یا لوتوس ۱۴ استفاده گردد و فایل word و PDF مقاله، هر دو ارسال گردد.
ذكر دقیق و درست ارجاعات و كتاب شناسی كامل منابع در اصل مقالات ضروری می باشد. درباره‌ی آثار ملاصدرا، لازم است ارجاع منطبق بر چاپ بنیاد حكمت اسلامی صدرا تنظیم گردد.
شركت در همایش رایگان است.
ثبت نام برای حضور علاقمندان در همایش (مستمعین) اواسط فروردین ۱۳۹۹ بوسیله پایگاه اینترنتی همایش صورت خواهد گرفت. گروه های آموزشی دانشگاه ها، مناطق آموزش و پرورش و دیگر نهادها نیز میتوانند افراد متقاضی آن مركز را كتباً به دبیرخانه همایش معرفی نمایند. حضور در همایش تنها با دریافت كارت دعوت از دبیرخانه امكانپذیر خواهد بود.
مقالات رسیده به دبیرخانه همایش برگشت داده نخواهد شد و بنیاد حكمت اسلامی صدرا حق استفاده از حقوق قانونی چاپ و نشر را دارد.
نشانی دبیرخانه:
تهران، بزرگراه رسالت، روبروی مصلای بزرگ تهران، مجتمع امام خمینی (ره)، ساختمان ۱۲؛ بنیاد حكمت اسلامی صدرا. صندوق پستی: ۶۹۱۹/۱۵۸۷۵
تلفن: ۸۸۱۵۳۲۲۱؛ نمابر: ۸۸۴۹۳۸۰۳؛ سامانه پیامكی: «۰۲۱۸۸۴۹۳۸۰۶» و ۰۹۱۹۹۹۰۳۴۲۵
رایانامه (ایمیل): siprin@mullasadra.org
پیامگیر در پیام رسانهای سروش و ایتا: ۰۹۱۹۹۹۰۳۴۲۵/ @siprin
كانال خبری در پیام رسانهای سروش و ایتا: @mullasadra_siprin
پایگاه اینترنتی: www.mullasadra.org

منبع:

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای فراخوان مقاله بیست و چهارمین همایش ملاصدرا (فلسفه و هنر) بسته هستند Date | 25/01/2020