امضای تفاهمنامه همكاری میان مستندسازان و جهاد دانشگاهی هنر

    Home  /  جشن  /  امضای تفاهمنامه همكاری میان مستندسازان و جهاد دانشگاهی هنر

امضای تفاهمنامه همكاری میان مستندسازان و جهاد دانشگاهی هنر Image

امضای تفاهمنامه همكاری میان مستندسازان و جهاد دانشگاهی هنر

به گزارش صد كادو انجمن صنفی كارگردانان سینمای مستند با جهاد دانشگاهی هنر برای ساخت مستندهای صنعتی تفاهمنامه امضا كردند.
به گزارش صد كادو به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی كارگردانان سینمای مستند برای ساخت تولیدات مستند، این انجمن تفاهمنامه ای را برای تولیدات مستند در حوزه صنعت با جهاد دانشگاهی هنر امضا كردند. بر طبق این تفاهمنامه اعضای انجمن صنفی كارگردانان سینمای مستند از شركت ها و كارگاه های مختلف صنعتی داخل كشور بازدید می كنند تا با فضاهای صنعتی آشنا گردند و درباره آنها فیلم های مختلف مستند تولید كنند. این مستندها با مبحث صنعت و با هدف نمایش عمومی و همینطور شركت در جشنواره های مختلف همچون جشنواره فیلم های صنعتی ایجاد می شود. اعضای انجمن صنفی كارگردانان سینمای مستند تابحال از شركت تجهیزات سینمایی پیروز گستر، ایران خودرو و پارك ملی فناوری پردیس بازدید كرده اند. در این بازدیدها مستندسازانی همچون محسن رمضانزاده، مهدی اسدی، هادی معصوم دوست، علی شاه محمدی، علی خسروی، محمد باقر شاهین، الله كرم رضایی زاده، محسن سخا، مرتضی پایه شناس، بهروز سلیمانی، مصطفی شیری، جواد وطنی، مصطفی آتشمرد، مریم حق پناه، پریسا عشقی، زینب تبریزی، مژگان ایلانلو و رضوان سرمد حضور داشتند.

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای امضای تفاهمنامه همكاری میان مستندسازان و جهاد دانشگاهی هنر بسته هستند Date | 18/06/2019