در گفتگوی شهردار منطقه ۱۱ با مهر؛ وعده سامان دهی دستفروشان تئاترشهر تكرار شد، اختصاص محوطه ۳۴۰۰ متری

    Home  /  جشن  /  در گفتگوی شهردار منطقه ۱۱ با مهر؛ وعده سامان دهی دستفروشان تئاترشهر تكرار شد، اختصاص محوطه ۳۴۰۰ متری

در گفتگوی شهردار منطقه ۱۱ با مهر؛ وعده سامان دهی دستفروشان تئاترشهر تكرار شد، اختصاص محوطه ۳۴۰۰ متری Image

در گفتگوی شهردار منطقه ۱۱ با مهر؛ وعده سامان دهی دستفروشان تئاترشهر تكرار شد، اختصاص محوطه ۳۴۰۰ متری

صد كادو: شهردار منطقه ۱۱ شهر تهران درباب وضعیت ساماندهی دستفروشان پیرامون مجموعه تئاتر شهر اعلام نمود كه تا اختتام بهمن این دستفروشان به زمینی ۳۴۰۰ متری منتقل و ساماندهی می شوند.

نصرالله آبادیان شهردار منطقه ۱۱ شهر تهران درباره وضعیت ساماندهی دستفروشان حاضر در پیرامون مجموعه تئاترشهر كه فضایی غیرفرهنگی را در این محیط فرهنگی به وجود آورده اند، به خبرنگار مهر اظهار داشت: در بحث ساماندهی دستفروشان با عنایت به شرایطی كه وجود دارد و پیگیری هایی كه اتفاق افتاده، فضایی بالغ بر ۳۴۰۰ متر زمین واقع در روبروی تئاتر شهر، خیابان سرمد را برای بحث ساماندهی دستفروشان تجهیز كرده ایم تا آنها را با ساز و كاری جدید به این محل منتقل نماییم. هم اكنون این فضا مسقف و تجهیز شده است.
وی اظهار نمود: خوشبختانه دادستان محترم هم دستور لازم را به جهت اینكه بتوانیم این جمع آوری را انجام دهیم، به نیروی انتظامی بعنوان ضابط قضایی داده اند تا در معیت نیروی انتظامی، به اتفاق همكاران شهربان مان این دستفروشان را جمع آوری نماییم. دوست نداشتیم با عنایت به مقاومتی كه همیشه بعضی از این دستفروشان دارند، تنشی احداث شود تا برخی باز از این طریق انتقاداتی را به شهرداری داشته باشند.
شهردار منطقه ۱۱ شهر تهران تصریح كرد: به دنبال این بودیم كه ساز و كار لازم فراهم گردد و در همین راستا با فرماندار محترم هم صحبت كردیم و مقرر شد كه دستگاه های زیربط طبق جلسه ای كه ما در خدمت شان باشیم، مجوز لازم درباب انتقال و ساماندهی دستفروشان در فضای جدید تجهیز شده صادر شود تا دستگاه هایی كه بعنوان ضابط قضایی هستند با ما همكاری كنند.
آبادیان در ادامه سخنان خود درباره زمان اجرایی شدن انتقال و ساماندهی دستفروشان حاضر در محیط پیرامون مجموعه تئاتر شهر تاكید كرد: هنوز مجوز لازم برای جمع آوری صادر نشده و مقرر شده كه اوایل هفته آینده این مجوز صادر شود تا جمع آوری ما با تنش نباشد و مردم در این خصوص آزرده خاطر نشوند. تلاش مان این است با رویكرد ساماندهی، به نحو احسن و شایسته تا اختتام بهمن ماه این كار صورت گیرد.
این مدیر شهری در انتهای سخنان خود با اشاره به اینكه انتقال و ساماندهی دستفروشان كاری بینابخشی است، اشاره كرد: دستگاه های دیگر باز باید در این انتقال و ساماندهی با ما همكاری كنند تا حوادث گذشته اتفاق نیفتد تا شهرداری را مورد نقد قرار دهند كه چرا دستفروشان را جمع آوری می كنند. وقتی ضابطین قضایی با دستور دادستان همكاری لازم را با ما داشته باشند به نحو احسن این كار را انجام خواهیم داد.

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای در گفتگوی شهردار منطقه ۱۱ با مهر؛ وعده سامان دهی دستفروشان تئاترشهر تكرار شد، اختصاص محوطه ۳۴۰۰ متری بسته هستند Date | 13/02/2019

categories & tags