نگاهی به گنجینه های صداوسیما از لباس وزیران دربار تا اجاره شمشیر نایاب

    Home  /  جشن  /  نگاهی به گنجینه های صداوسیما از لباس وزیران دربار تا اجاره شمشیر نایاب

نگاهی به گنجینه های صداوسیما از لباس وزیران دربار تا اجاره شمشیر نایاب Image

نگاهی به گنجینه های صداوسیما از لباس وزیران دربار تا اجاره شمشیر نایاب

صد كادو: گنجینه های پُربار لباس و وسایل صحنه، میراث سال ها فعالیت صداوسیما در حوزه سریال سازی است؛ این میراث، یادگار دوره هایی است كه سریال های باكیفیت و ماندگار تلویزیونی رونق داشتند.
به گزارش صد كادو به نقل از ایسنا، گنجینه لباس صداوسیما كه در شهرك سینمایی واقع شده است، دربرگیرنده هزاران دست لباس است. ارزشمندترین لباس های این گنجینه اصلِ لباس های وزرای دربار پهلوی دوم و لباس های سربازاران جشن های ۲۵۰۰ ساله است كه با وجود ارزش موزه ای كه دارند همچنان در گنجینه لباس صداوسیما نگه داری می شوند، بازدید عمومی ندارند و در صورت تشخیص مسئولان مربوطه در اختیار پروژه هایی ملی قرار می گیرند.
این گنجینه شامل دو قسمت می شود؛ بخش اول لباس های تاریخ معاصر و بخصوص پهلوی اول و دوم را شامل می گردد. ارزشمندترین لباس هایی كه در این گنجینه وجود دارد مربوط به لباس های وزرای دربار پهلوی دوم است. این لباس ها پس از انقلاب برای سریال «هزاردستان» به كارگردانی علی حاتمی به آرشیو صداوسیما آورده شدند، از آن زمان به بعد در اختیار این سازمان قرار گرفتند و بعدها به انبار لباس های صداوسیما در شهرك سینمایی «غزالی» منتقل شدند.
البته انبار لباس های صداوسیما در چند سال اخیر به گنجینه لباس تبدیل گشته و شرایط نگهداری و دسته بندی آن تغییر كرده است؛ قبل از آن خیلی از لباس ها در شرایط مناسبی قرار نداشتند و دچار صدمه می شدند. با این وجود همچنان هم لباس هایی همچون لباس فرم وزرای دربار پهلوی دوم كه از ارزش تاریخی برخوردار می باشند، در كنار لباس های معمولی تر نگهداری می شوند.
كمال فیض آبادی، مدیر شهرك های تلویزیونی در این زمینه توضیح می دهد كه «لباس هایی همانند لباس فرم وزرای دربار كه دارای ارزش تاریخی هستند، فقط در اختیار پروژه هایی قرار می گیرند كه جزو پروژه های ملی باشند و نه صرفا پروژه های الف ویژه؛ بعنوان مثال سریال «معمای شاه» همچون این موارد بود.»
او درباره اینكه چه كسی در این زمینه تصمیم می گیرد هم می گوید: در این تصمیم گیری در ابتدا مدیر شهرك های تلویزیونی و كارشناسان اثرگذار هستند. بعد از اعلام به مركز تولید فنی و معاونت سیما، در صورت موافقت لباس ها را در اختیار پروژه قرار می دهیم. اگر این لباس ها در اختیار پروژه ای قرار بگیرند و به این لباس ها آسیبی وارد شود، قاعدتا باید خسارت پرداخته شود.»
بخشی از گنجینه لباس صداوسیما، واقع در شهرك های تلویزیونی

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای نگاهی به گنجینه های صداوسیما از لباس وزیران دربار تا اجاره شمشیر نایاب بسته هستند Date | 07/10/2018