۲۵ دی روز تاریخ نگاری انقلاب اسلامی شد

    Home  /  جشن  /  ۲۵ دی روز تاریخ نگاری انقلاب اسلامی شد

۲۵ دی روز تاریخ نگاری انقلاب اسلامی شد Image

۲۵ دی روز تاریخ نگاری انقلاب اسلامی شد

به گزارش صد کادو با پیشنهاد مراکز اسنادی، «۲۵ دی ماه» روز «تاریخ نگاری انقلاب اسلامی» در تقویم رسمی کشور نام گذاری شد.
به گزارش ایسنا، سازمان اسناد و کتابخانه ملی اعلام نموده است این نهاد و تعدادی از اعضای مجمع هماهنگی مراکز تاریخ پژوهی و بانکهای اسنادی ایران (مهتاب)، طی مکاتباتی در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواهان نام گذاری روز ۲۵ دیماه به نام «روز تاریخ نگاری انقلاب اسلامی» در تقویم رسمی کشور شدند.
این پیشنهاد روز گذشته ۶ اردیبهشت ماه، در جلسه ۷۷۱ شورای فرهنگ عمومی کشور مورد بررسی قرار گرفت و طبق مصوبه این شورا، در تقویم رسمی کشور، این روز عنوان «تاریخ نگاری انقلاب اسلامی» به خود گرفت.
در ادامه این خبر آمده است: از آن جایی که در جمهوری اسلامی، حفظ فرهنگ و هویت انقلاب، همواره مبحث اصلی تاریخ نگاری بوده و این مورد در بیانات حضرت امام خمینی (قدس سره) و مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف موردتأکید بوده، تعیین یک روز مشخص در تقویم به این علت عملی می شود. همان گونه که امام خمینی (قدس سره) در تاریخ ۲۵ دیماه سال ۱۳۶۷، با صدور پیامی سیدحمید روحانی را مأمور تدوین تاریخ انقلاب اسلامی کردند.
در بخشی از پیام ایشان چنین آمده: «امروز همچون همیشه‌ی تاریخ انقلاب ها، عده‏ ای به نوشتن تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی ایران مشغول اند که سر در آخور غرب و شرق دارند. تاریخ جهان پر است از تحسین و دشنام عده ‏ای خاص، له و یا ضد عده‏ ای دیگر و یا واقعه ‏ای درخور بحث. اگر شما می ‏توانستید تاریخ را مستند به صدا و فیلم حاوی مطالب متعدد انقلاب از زبان توده‏ های مردم رنج دیده کنید، کاری خوب و شایسته در تاریخ ایران نموده‏ اید. باید پایه ‏های تاریخ انقلاب اسلامی ما چون خود انقلاب بر دوش پابرهنگان مغضوب قدرت ها و ابرقدرت ها باشد».
این نامه پیشنهادی، همچنین، به امضای مجموعه سازمان های اسنادی (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، پژوهشکده مطالعات تاریخ معاصر و مرکز بررسی اسناد تاریخی) رسیده است.

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای ۲۵ دی روز تاریخ نگاری انقلاب اسلامی شد بسته هستند Date | 29/04/2022