عرضه زخم و زیتون در نمایشگاه مجازی کتاب تهران

    Home  /  جشن  /  عرضه زخم و زیتون در نمایشگاه مجازی کتاب تهران

عرضه زخم و زیتون در نمایشگاه مجازی کتاب تهران Image

عرضه زخم و زیتون در نمایشگاه مجازی کتاب تهران

به گزارش صد کادو چاپ دوم کتاب «زخم و زیتون؛ یادگاران و روزگاران» نوشته عباس خامه یار، رایزن فرهنگی ایران در لبنان، در نمایشگاه مجازی کتاب تهران ارائه شد.
به گزارش خبرگزار فرهنگی ایرنا، این کتاب در سال ۱۴۰۰ از جانب انتشارات هزاره ققنوس و در ۳۵۲ صفحه به زبان فارسی به چاپ رسیده و میتوان آنرا از نمایشگاه مجازی کتاب تهران خریداری کرد.
این اثر به مشاهدات و تجربیات نویسنده از چهار دهه هم زیستی و رابطه مستقیم با اندیشمندان، شعرا، نویسندگان، پژوهشگران و شخصیت های دینی و سیاسی دنیای عرب و حوزه تمدنی ایران اختصاص دارد.
زخم و زیتون که در دو فصل به رشته تحریر درآمده، شرح روزنوشته ها و روایت های دسته اولی است که نویسنده ثبت و ضبط کرده و تلاش داشته تا مشاهدات و تجربیات خود از حدود چهار دهه هم زیستی و رابطه مستقیم با اندیشمندان، شعرا، نویسندگان، پژوهشگران و شخصیت های دینی و سیاسی دنیای عرب و حوزه تمدنی ایران را با بیانی ساده و صریح بازگو کند.
منبع:

Author | صدکادو Comments | دیدگاه‌ها برای عرضه زخم و زیتون در نمایشگاه مجازی کتاب تهران بسته هستند Date | 25/01/2022